Το ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 16 Ιουλίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΠΝ και της εταιρείας Planet Blue, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Θωκταρίδη, που αφορά σε καταδυτικές δραστηριότητες στα ναυάγια του ΠΝ Πάρωνας Άρης, Α/Τ ΥΔΡΑ και Α/Τ ΒΑΣ. ΌΛΓΑ με σκοπό την καταγραφή, κινηματογράφηση και μελλοντική τυχόν ανέλκυση κειμηλίων για ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του ΠΝ.