Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως τον κορυφαίο πολλαπλασιαστή ισχύος του Στρατού, ανακοίνωσε ότι στις 21 Μαΐου, υπόγραψε συμφωνητικό συνεργασίας, με τη μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «ΑΚΟΣ». Η συνεργασία αφορά σε μία σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του προσωπικού, η ενημέρωση στον τομέα πρόληψης κατά του καρκίνου και η από κοινού διενέργεια ερευνών, σε ζητήματα αιχμής της δημόσιας υγείας.