Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg» η Boeing υπερχρέωσε της Ιαπωνία για ανταλλακτικά των KC-46, ακόμα και 16 φορές πάνω από την τιμή που χρέωσε την Αμερικανική Αεροπορία για το ίδιο ανταλλακτικό. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο υπογράφηκε σύμβαση ύψους $ 79,4 εκατομμυρίων για ανταλλακτικά (φώτα πλοήγησης) των KC-46 με κόστος ανά μονάδα αυξημένη πάνω από 1.500% από την προηγούμενη τιμή. Από το Νοέμβριο του 2019 η Αμερικανική Αεροπορία προσπαθεί, χωρίς επιτυχία, να αποκτήσει πληροφορίες τιμολόγησης, από την Boeing, προκειμένου να διαπιστώσει αν η τιμή για τα φώτα πλοήγησης και άλλων ανταλλακτικών ήταν λογική και στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εκπρόσωπος τύπου της Αμερικανικής Αεροπορίας, Ann Stefanek, δήλωσε ότι η Αεροπορία δεν μπορεί να διευκρινίσει αν περίπου $ 10 εκατομμύρια του συμβολαίου των $ 79,4 εκατομμυρίων αφορούσε σε λογική τιμολόγηση ή όχι. Αρχικά η Αμερικανική Αεροπορία ζήτησε από την Boeing αναλυτικά κόστη και τιμολόγηση για 140 ανταλλακτικά, αλλά μετά μειώθηκαν σε 29. Η Boeing ενημέρωσε ότι για 28 από τα 29 ανταλλακτικά δεν διαθέτει εμπορική τιμή και ότι δεν υπάρχει πώληση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών σε μη-κυβερνητικούς οργανισμού έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση τιμών.