Ο Ναύαρχος Κυριάκος Κυριακίδης, πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, είπε ότι μετά από μία μακρά περίοδο αδράνειας, η αμυντική βιομηχανία έχει ξεκινήσει να είναι δραστήρια. Ωστόσο τόνισε ότι καμία αμυντική βιομηχανία δεν είναι βιώσιμη μόνο επενδύοντας στην εγχώρια αγορά.

«Ο εξοπλισμός είναι μία ακριβή υπόθεση και δεν επιδέχεται καιροσκοπισμό και πανικό. Κάθε ανάπτυξη προγράμματος πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη κόστους και ζωής», εξήγησε και αναφέρθηκε στην αποτυχία της κοινής πρότασης του 2010 με την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για την αγορά πολεμικού πλοίου αλλά και της πρότασης ΤΟΜΑ Κένταυρος- ΕΛΒΟ. «Υπάρχει πολύ υλικό που θα μπορούσε η χώρα να εκμεταλλευτεί. Το υλικό θα μπορούσε να πωληθεί και να είναι επωφελές για τη χώρα», συμπλήρωσε ενώ τόνισε ότι η επιλογή εκποίησης εταιριών σε εταιρίες ξένων συμφερόντων δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Θα ήταν προτιμότερη η ενδυνάμωση ή η συγχώνευση εταιριών ώστε να γίνει μία «πολυδιάστατη αμυντική βιομηχανία».