Η Sun Textile, θυγατρική της Sun Holding, ανακοίνωσε ότι ανάπτυξε ένα ύφασμα στρατιωτικών εφαρμογών, η χρήση του οποίου κρύβει το υπέρυθρο ίχνος του φορέα (άνθρωπος, κτίριο, όχημα).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Sun Holding, Σάμπρι Ουνλουτούρκ, το ύφασμα ενσωματώνει πολυφασματική τεχνολογία και αναπτύχθηκε στο εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας της Sun Textile με ίδια μέσα. Το ύφασμα έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Τουρκικού Στρατού ο οποίος δοκιμάζει το νέο προϊόν, με εξαιρετικά αποτελέσματα, σύμφωνα πάντα με τον Ουνλουτούρκ.