Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) παραχώρησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες αναφορικά με τα εξοπλιστικά του Στρατού Ξηράς με έμφαση στη προοπτική απόκτησης νέων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) για το Μηχανοκίνητο Πεζικό. Συγκεκριμένα σε απάντηση σχετικής ερώτησης, με θέμα: «Αντικατάσταση του συνόλου των ΤΟΜΠ-ΤΟΜΑ ΕΣ», ο ΥΕΘΑ δήλωσε:

«Στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής Διακρατικής Συμφωνίας για τα οχήματα Μ1117 Guardian, η Αμερικανική πλευρά γνωστοποίησε, από την 1 η Φεβρουαρίου 2022, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μεταφοράς και παράδοσης των επιπλέον 400 οχημάτων Μ1117 σε δύο χρόνους και αναμένεται να αφιχθούν στο σύνολό τους έως τον Ιούνιο τρέχοντος έτους. Περαιτέρω, η διαδικασία επιλογής των υπολοίπων οχημάτων που βρίσκονται στις ΗΠΑ συνεχίζεται από ειδική επιτροπή του επιχειρησιακού φορέα και αναμένεται η κοινοποίηση του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς και παράδοσής τους.

Αναφορικά με τη διαδικασία αντικατάστασης του συνόλου των ΤΟΜΑ-ΤΟΜΠ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, έχει ήδη προβεί στη σύνταξη Μελέτης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων-Προδιαγραφών Επιδόσεων για την προμήθεια ΤΟΜΑ, καινούριων και σύγχρονων μεταχειρισμένων, η οποία μάλιστα έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Συναφώς, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη Μελέτης Πρόσκτησης/Αναβάθμισης Στρατιωτικού Εξοπλισμού για την προμήθεια σύγχρονων προδιαγραφών ΤΟΜΑ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΓΕΣ προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες επιχειρησιακές του απαιτήσεις και τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις».