Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε Αίτημα για Προτάσεις (RFP), στο πλαίσιο του προγράμματος NGCV-OMFV (Next-Generation Combat Vehicle Optionally Manned Fighting Vehicle) αντικατάστασης των εν υπηρεσία τεθωρακισμένων οχημάτων Bradley. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε μη-επανδρωμένο επίγειο όχημα, ενώ, σε μελλοντικό χρόνο, θα υπάρξει και πρόγραμμα προμήθειας και επανδρωμένου οχήματος.

Σύμφωνα με τους όρους της RFP οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να δεσμευτούν για την παραγωγή 14 οχημάτων για την εκτέλεση δοκιμών, καθώς και από δύο πήγματα και πύργους μάχης, για βαλλιστικές δοκιμές. Το πρόγραμμα NGCV, τόσο σε επίπεδο επανδρωμένου, όσο και σε επίπεδο μη-επανδρωμένου οχήματος, αφορά στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς οχημάτων, τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στον Αμερικανικό Στρατό από το 2035 και μετά.

Για την μη-επανδρωμένη έκδοση του οχήματος NGCV, τον Δεκέμβριο του 2017, ο Ταγματάρχης Alan Stephens, αξιωματικός του Σώματος Προμηθειών του Αμερικανικού Στρατού, δήλωσε ότι ο Αμερικανικός Στρατός αναζητά ένα όχημα με το βάρος μάχης του Stryker και ισχύ πυρός του M-1 Abrams. Επιχειρησιακά, το μη-επανδρωμένο όχημα θα προπορεύεται των επανδρωμένων και των αρμάτων μάχης και θα έχει ως αποστολή την αναγνώριση ή την επιτήρηση μιας περιοχής, την τήρηση της επαφής και την εσπευσμένη εμπλοκή με τον εχθρό.