Στις 13 Ιανουαρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA : European Defence Agency) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το κοινό πρόγραμμα ATRIT (Automatic Target/threat Recognition, Identification and Targeting), ένα πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος αυτόματης αναγνώρισης και στοχοποίησης για χερσαίες δυνάμεις, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υφιστάμενης τεχνολογίας αυτόματης αναγνώρισης στόχων, άρα η αύξηση της αποτελεσματικότητας των χερσαίων δυνάμεων στη μάχης. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να προσφέρει στο χρήστη ικανότητα αυτόματου εντοπισμού, αναγνώρισης, προτεραιποίησης και επιλογής στόχου τρείς (3) φορές ταχύτερα σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί τόσο σε όχημα όσο και σε ατομικό/ομαδικό όπλο (τυφέκια, πολυβόλα, βομβιδοβόλα, αντιαρματικά).

Του προγράμματος ηγείται η Γερμανία και εκτός από την Ελλάδα και τη Γερμανίας, στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Οι εταιρίες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα είναι οι Rheinmetall και IABG από τη Γερμανία, οι Safran και Thales από τη Γαλλία, η ελληνική ISD SA, οι TNO και Thales Nederland από την Ολλανδία, η Rheinmetall Norway από τη Νορβηγία και η πολωνική PCO. Το κόστος της πρώτης φάσης του προγράμματος ανέρχεται είναι € 2 εκατομμύρια και η διάρκεια της είναι 18 μήνες (2023-2024). Με το πέρας της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος, την περίοδο 2024-2026, με δοκιμές του πρωτότυπου επί του πεδίου. Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος θα καθοριστούν οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική του συστήματος, με έμφαση στο λογισμικό.