Ο ευρωπαϊκός οργανισμός EDA (European Defence Agency) ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος ARTUS (Autonomous Rough-terrain Transport UGV Swarm), ανάπτυξης ενός μη-επανδρωμένου χερσαίου οχήματος. Σε πρώτη φάση το ARTUS θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη και τον ανεφοδιασμό μονάδων επιπέδου Διμοιρίας Πεζικού. Ωστόσο θα μπορεί να τροποποιηθεί και για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Η χρήση του θα αυξήσει τη διάρκεια αποστολής μιας Διμοιρίας. Του προγράμματος ηγείται η γερμανική Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung, ενώ συμμετέχουν η γαλλική ONERA, η επίσης γερμανικής Diehl και η αυστριακή charismaTec. Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με € 1,53 εκατομμύρια και έχει διάρκεια 24 μηνών.