Ο ευρωπαϊκός οργανισμός EDA (European Defence Agency) ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος ARTUS (Autonomous Rough-terrain Transport UGV Swarm), ανάπτυξης ενός μη-επανδρωμένου χερσαίου οχήματος. Σε πρώτη…