Το HSwMS «Artemis», το νέο πλοίο SIGINT (Signal Intelligence) της Σουηδίας ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές στις 2 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Saab. Το πλοίο προορίζεται για αποστολές συλλογής πληροφοριών και διαβίβασης τους σε άλλα φίλια μέσα ή διοικητικά κλιμάκια σε πραγματικό χρόνο. Σε υπηρεσία θα αντικαταστήσει το «Orion», το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1984. Η έναρξη ναυπήγησης του πλοίου έγινε το Μάρτιο του 2018, ενώ καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 2019. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στα πολωνικά ναυπηγεία Nauta Shipyard και στη συνέχεια στάλθηκε στη Σουηδία για να εφοδιαστεί με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τη Saab. Το «Artemis» έχει μήκος 74 μέτρα και εκτόπισμα 2.200 τόνους.