Τα βλήματα κατά πλοίων αποτελούν τον κύριο οπλισμό προβολής των φρεγατών, των κορβετών και των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) σε Ελλάδα και Τουρκία. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση πολέμου, οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών αναμένεται να εκτοξεύσουν δεκάδες τέτοια βλήματα η μία κατά της άλλης.

Σήμερα, αν και αριθμητικά η Τουρκία υπερτερεί έναντι της Ελλάδας, σε κύρια πλοία επιφανείας (27 έναντι 44, δηλαδή αναλογία 1 : 1,63 υπέρ της Τουρκίας), εντούτοις το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) διατηρεί το τακτικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί έναντι της Τουρκίας στον κρίσιμο παράγονται του μέγιστου βεληνεκούς (με την παράδοση των δύο επιπλέον Super Vita στο ΠΝ και της τέταρτης MilGem στο Τουρκικό Ναυτικό, η αναλογία θα βελτιωθεί ελαφρά για την Ελλάδα, με 29 ελληνικά πλοία έναντι 45 τουρκικών, 1 : 1,55).

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι βλήματα κατά πλοίων διαθέτουν και μπορούν να εκτοξεύσουν τα υποβρύχια της οικογένειας «209» και «214» (UGM-84 Harpoon), καθώς και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας των δύο χωρών. Επίσης, η Ελλάδα διατηρεί το πλεονέκτημα του συνδυασμού Mirage.2000-5 Mk.2/ΑM-39 Block.2 Exocet, καθώς και των συστοιχιών Exocet παράκτιας άμυνας.

Το παρών άρθρο περιορίζεται στη σύγκριση των βλημάτων κατά πλοίων που φέρονται επί κύριων πλοίων επιφανείας, δηλαδή επί φρεγατών, κορβετών και ΤΠΚ.

Σήμερα το ΠΝ διαθέτει και μπορεί να παρατάξει στο Αιγαίο 27 πλοία επιφανείας, εκ των οποίων 13 φρεγάτες και 14 ΤΠΚ (οι τρείς πυραυλάκατοι S-148 έχουν μεταπέσει στην κατηγορία των περιπολικών): (α) Τέσσερις (4) φρεγάτες τύπου MEKO-200HN Mod.3 (β) Εννέα (9) φρεγάτες τύπου Standard, εκ των οποίων οι έξι (6) είναι αναβαθμισμένες (γ) Πέντε (5) ΤΠΚ Super Vita, συν μία (1) υπό παράδοση, στα τέλη του 2018 ή τις αρχές του 2019, ενώ άλλη μία (1) ναυπηγείτε (δ) Τέσσερα (4) αναβαθμισμένα ΤΠΚ La Combattante IIIΑ (κλάσης «Λάσκος») και (ε) Πέντε (5) ΤΠΚ La Combattante IIIB (κλάση «Καβαλούδης»). Σε επίπεδο βλημάτων κατά πλοίων τα 27 ελληνικά κύρια πλοία επιφανείας είναι εξοπλισμένα ως εξής:

-Οι 13 φρεγάτες MEKO-200 και Standard εξοπλίζονται με οκτώ (8) βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon έκαστη, μέγιστου βεληνεκούς 140 χιλιομέτρων (104 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Τα 5 ΤΠΚ Super Vita μεταφέρουν μεικτό αριθμό βλημάτων ΜΜ-40 Block.2/Block.3 Exocet, μέγιστου βεληνεκούς 72 χιλιομέτρων και 200 χιλιομέτρων αντίστοιχα (40 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Οι εννέα (9) ΤΠΚ La Combattante IIIA (τέσσερις αναβαθμισμένες) και La Combattante IIIB (πέντε μη-αναβαθμσιμένες), εκτός από την ΤΠΚ «Τρουπάκης», έχουν εγκατασταθεί βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon. Στην ΤΠΚ «Τρουπάκης» αναμένεται να εγκατασταθούν βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon εντός του 2019 (36 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

Συνολικά το ΠΝ διαθέτει έτοιμα προς βολή και μπορεί να εκτοξεύσει 180 βλήματα κατά πλοίων, εκ των οποίων 140 RGM-84C Block.1C Harpoon (συμπεριλαμβάνουν και οι τέσσερις RGM-84C Block.1C Harpoon της ΤΠΚ «Τρουπάκης», που θα εγκατασταθούν το 2019, στη θέση ισάριθμων MM-38 Exocet) και 40 MM-40 Block.2/ΜΜ-40 Block.3 Exocet. Φυσικά, σε πραγματικές συνθήκες πολέμου, δεν πρόκειται το ΠΝ να εκτοξεύσει ταυτόχρονα το σύνολο των 180 βλημάτων κατά πλοίων, που εξοπλίζουν τα 27 κύρια πλοία επιφανείας που διατηρεί σε υπηρεσία. Τα 180 βλήματα κατά πλοίων του ΠΝ μπορούν να εκτοξευτούν κλιμακωτά ως εξής: (α) Βλήματα MM-40 Block.2 Exocet έως τα 72 χιλιόμετρα (γ) 140 βλήματα έως τα 140 χιλιόμετρα και (δ) βλήματα MM-40 Block.3 Exocet έως τα 200 χιλιόμετρα.

Από την άλλη πλευρά, στο Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό (TDK) υπηρετούν 16 φρεγάτες, εννέα (9) κορβέτες, συν μια (1) υπό ναυπήγηση) και 19 ΤΠΚ. Σε επίπεδο βλημάτων κατά πλοίων τα 44 τουρκικά κύρια πλοία επιφανείας είναι εξοπλισμένα ως εξής:

-Οι οκτώ (8) φρεγάτες MEKO-200TN Track I/Track IΙ με οκτώ (8) βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon έκαστη (64 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Οι οκτώ φρεγάτες Oliver H. Perry με οκτώ (8) βλήματα RGM-84C Block.1C έκαστη (64 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Οι τρείς (συν μια υπό ναυπήγηση) κορβέτες MilGem με οκτώ (8) βλήματα RGM-84C Block.1C έκαστη (24 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Οι έξι (6) κορβέτες Α-69 με τέσσερα (4) βλήματα MM-38 Exocet έκαστη, μέγιστου βεληνεκούς 42 χιλιομέτρων (24 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Τα εννέα (9) ΤΠΚ κλάσης «Kilic» με οκτώ (8) βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon έκαστο (72 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Τα δύο (2) ΤΠΚ κλάσης «Yildiz» με δύο (2) βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon έκαστο (4 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

-Τα οκτώ (8) ΤΠΚ κλάσης «Dogan» με δύο (2) βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon έκαστο (16 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση).

Συνολικά το TDK διαθέτει έτοιμα προς βολή και μπορεί να εκτοξεύσει 268 βλήματα κατά πλοίων, εκ των οποίων 244 RGM-84C Block.1C Harpoon και 24 MM-38 Exocet. Τα 268 βλήματα κατά πλοίων του TDK μπορούν να εκτοξευτούν κλιμακωτά ως εξής: (α) 24 βλήματα έως τα 42 χιλιόμετρα και (β) 244 βλήματα έως τα 140 χιλιόμετρα.

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι το ΠΝ στηρίζεται μεν στα αμερικανικά βλήματα RGM-84C Block.1C Harpoon, διατηρεί όμως σε υπηρεσία και έναν ικανό αριθμό γαλλικών βλημάτων MM-40 Block.2/Block.3 Exocet, ενώ το TDK στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα RGM-84C Block.1C Harpoon.

Επίσης προκύπτει ότι ενώ ποσοτικά το TDK υπερέχει σε κλίμακα 1 : 1,49 (268 έναντι 180 βλημάτων), ποιοτικά η διαφοροποίηση βασίζεται στα διαφορετικά τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των RGM-84C Block.1C Harpoon σε σχέση με τους MM-40 Block.3 Exocet (με την παράδοση των δύο επιπλέον Super Vita στο ΠΝ και της τέταρτης MilGem στο Τουρκικό Ναυτικό η αναλογία θα βελτιωθεί ελαφρά για την Ελλάδα με 196 ελληνικά βλήματα κατά πλοίων έναντι 276 τουρκικών, 1 : 1,41).

Σε επίπεδο κλιμάκωσης του βεληνεκούς η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια ποιο πυκνή «διαστρωμάτωση» η οποίο ξεκινά από τα 72 χιλιόμετρα, με τα βλήματα ΜΜ-40 Block.2 Exocet, αυξάνει στα 140 χιλιόμετρα, με τα βλήματα UGM-84C Block.1C Harpoon, και καταλήγει στα 200 χιλιόμετρα με τα βλήματα ΜM-40 Block.3 Exocet. Από την άλλη, η «διαστρωμάτωση» του βεληνεκούς για το TDK ξεκινά από τα 42 χιλιόμετρα, με τα βλήματα ΜΜ-38 Exocet, και καταλήγει στα 140 χιλιόμετρα, με τα βλήματα UGM-84C Block.1C Harpoon.

Συνεπώς το TDK ή θα πρέπει να προσβάλει τα ελληνικά πλοία από αποστάσεις μικρότερες των 140 χιλιόμετρα ή θα πρέπει να πλησιάζει σε αποστάσεις μικρότερες των 42 χιλιομέτρων. Αντίθετα, τουλάχιστον πέντε (5) ελληνικά πλοία μπορούν να πλήξουν τουρκικά πλοία, με τα βλήματα MM-40 Block.3 Exocet, από την ασφαλή απόσταση άνω των 140 χιλιομέτρων, δηλαδή εκεί που εξαντλείται το «μακρύ χέρι» του TDK. Επιπλέον, τα MM-40 Block.3 Exocet, των ελληνικών Super Vita, μπορούν να προσβάλουν στόχους στο έδαφος, κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένα βλήματα σε υπηρεσία στο TDK.

Το πλεονέκτημα αυτό αναμένεται να περιοριστεί αν και όταν ενταχθεί σε υπηρεσία, από το TDK, το τουρκικής σχεδίασης σχεδίασης και ανάπτυξης βλήματα κατά πλοίων Atmaca. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η ένταξη του σε υπηρεσία αναμένεται εντός του 2019, ενώ ο χαρακτηρισμός του ως επιχειρησιακό, αναμένεται να γίνει το 2020 ή το 2021. Το βλήμα προορίζεται για τον εξοπλισμό των MilGem και των Oliver Hazard Perry, σε πρώτη φάση. Τελικός στόχος είναι να αντικαταστήσει τα βλήματα Exocet και Harpoon στο TDK.

Ο Atmaca ζυγίζει 800 κιλά και φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 200 κιλών. Πετά με υποηχητική ταχύτητα, ενώ επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές κάτω των 200 χιλιομέτρων. Η καθοδήγηση του επιτυγχάνεται μέσω συστημάτων INS/GPS (Inertial Navigation System/Global Positioning System), ενώ κατά την τερματική φάση χρησιμοποιεί ενεργητικό σύστημα ραντάρ για αυτόνομη έρευνα και ανίχνευση στόχου.