Στη διάρκεια της έκθεσης «EWE 2019» (Electronic Warfare Europe), η οποία έγινε στη Στοκχόλμη, η σουηδική Saab παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση του παθητικού συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου Sirius. Η βελτίωση δεν αφορά τους αισθητήρες, οι οποίοι παραμένουν ίδιοι, αλλά το λογισμικό διαχείρισης των αισθητήρων, τις διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών και τη συνολική διαχείριση των δεδομένων.

Σύμφωνα με τη Saab, με το νέο λογισμικό το Sirius δρα γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Το Sirius είναι ένα ολοκληρωμένο, παθητικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με ικανότητα COMINT (Communication Intelligence) και SIGINT (Signal Intelligence), το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε πολλαπλές πλατφόρμες, χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές.