Διατηρεί την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία με νέα NAVTEX που εκδώθηκε πριν από λίγο. Πρόκειται για ασκήσεις του Τουρκικού Ναυτικού το διάστημα από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου.

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)
TURNHOS N/W : 1134/20
MEDITERRANEAN SEA

 1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:
  35 36.55 N – 032 29.80 E
  35 11.82 N – 033 00.85 E
  35 26.50 N – 033 18.23 E
  35 50.73 N – 032 46.80 E
  CAUTION ADVISED.
 2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.