Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας ενέκρινε πρόταση της Επιτροπής Πολιτικής Ασφαλείας της Βουλής για απόσυρση 25 αρμάτων μάχης Leopard-2A4 (Pz-87WE, Panzer 87 WertErhaltung) και πώλησης τους στη Γερμανία. Σήμερα ο Ελβετικός Στρατός διατηρεί σε αποθήκευση 134 Pz-87WE, αναβαθμισμένα το 2006, και άλλα 96 μη-αναβαθμισμένα. Στις 23 Φεβρουαρίου του 2023 η Γερμανία ζήτησε από την Ελβετία την πώληση των συγκεκριμένων αρμάτων μάχης στη Rheinmetall, αίτημα που το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετία ενέκρινε.

Στις 3 Μαρτίου η Γερμανία γνωστοποίησε την πρόθεση της να αγοράσει 36 από τα 96 μη-αναβαθμισμένα ελβετικά άρματα μάχης, για να καλύψει το κενό των Leopard-2 που έχει στείλει ή σχεδιάζει να στείλει στην Ουκρανία. Στις 28 Μαρτίου το Εθνικό Συμβούλιο της Ελβετία πρότεινε την πώληση 25 αρμάτων μάχης κάτι που ενέκρινε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Πλέον απομένει η έγκριση του ελβετικού κοινοβουλίου για την υλοποίηση της αγοραπωλησίας.