Ένα καίριο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά στην «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου» ανακοίνωσε επισήμως η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ). Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό τα € 38 εκατομμύρια και γίνεται με βάση τη διαδικασία της προκήρυξης διαγωνισμού. Αντικειμενικός σκοπός είναι η απόκτηση 4.881 σύγχρονων διοπτρών νυχτερινής όρασης και σκόπευσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του Στρατού Ξηράς στην ικανότητα να μάχεται με σύμμαχο το σκότος σε όλες τις φάσεις του αγώνα και των χερσαίων επιχειρήσεων.