Η νατοϊκή υπηρεσία NSPA (NATO Support and Procurement Agency) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία διάλυσης 483 Leopard-1A2 και μάλιστα με κέρδος € 2,7 εκατομμυρίων. Η διάλυση των Leopard-1A2 έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης για τα Συμβατικά Όπλα στην Ευρώπη (CFE : Conventional Forces in Europe). Η διαδικασία διάλυσης προέβλεπε την απομάκρυνση όλων των μη-ασφαλών υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, μπαταρίες μολύβδου και τα 22 κιλά αμιάντου που περιέχει η κατασκευή των αρμάτων). Συνολικά κάθε άρμα απέδωσε 24 τόνους σιδήρου και μη-σιδηρούχων μετάλλων, τα οποία και πωλήθηκαν στη διεθνή αγορά ανακύκλωσης μετάλλων.