Αναπόσπαστο κομμάτι της πολεμικής διαδικασίας είναι η λήψη και η μεταφορά δεδομένων μάχης σε ζωντανό χρόνο από πάσης φύσεως αισθητήρα, με σκοπό την καταστροφή της απειλής σε μικρό χρονικό διάστημα. Εν έτη 2021 η λήψη της πληροφορίας σχετικά με την γεωγραφική τοποθεσία του αντιπάλου μπορεί να γίνει είτε μέσω του ίδιου του βλήματος, είτε μέσω Ειδικών Μονάδων Αναγνώρισης, είτε μέσω συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, είτε εν τέλη μέσω αυτόνομων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.

Η γενικότερη αντίληψη περί δημιουργίας ενός ενιαίου διακλαδικού δόγματος ISR στο αμερικανικό στράτευμα, στηρίζεται εν πολλοίς σε μη επανδρωμένα αεροχήματα μεσαίου και μεγάλου υψομέτρου MALE/HALE και υψηλής αντοχής, τα οποία θα υποκαταστήσουν ( μέχρι ενός βαθμού) τους ακριβούς στρατιωτικούς δορυφόρους. Στόχος είναι η δημιουργία »εναέριων θόλων» επιτήρησης και παρακολούθησης μεγάλων γεωγραφικά διαστάσεων εντός των οποίων συντελούνται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω μπαταριών ιόντων λιθίου και ηλιακών συσσωρευτών επιτρέπει μεγάλη χρονική αυτονομία και ενισχυμένες επιδόσεις σε τέτοιου είδους αεροχήματα.

Eναέριες δικτυοκεντρικές δομές από UAV MALE/HALE θα διεξάγουν σε μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις έρευνας, παρακολούθησης και εγκλωβισμού εχθρικών στόχων στο μελλοντικό πεδίο μάχης.

Το Bρετανικό UAV HALE PHASA-35

Το PHASA-35 είναι ένα UAV κατηγορίας μεγάλου υψομέτρου υψηλής αντοχής HALE, που κατασκευάστηκε από την Βρετανική BAE Systems σε συνεργασία με την Prysmatic. Η καινοτομία στην κατασκευή του έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργεί μέσω ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών ιόντων λιθίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όντας ικανό να πετάξει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ζυγίζει 150 κιλά και έχει 35 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας, όντας ικανό να εκτελέσει αποστολές επιτήρησης συνόρων, παρακολούθησης, ελέγχου εναέριας/θαλάσσιας κυκλοφορίας και αποστολής πληροφοριών σε επίγεια μέσα Διοίκησης-Ελέγχου είτε μέσω βίντεο είτε μέσω φωτογραφιών.

Το PHASA-35 UAV της BAE Systems κατά την διεξαγωγή δοκιμαστικής πτήσης στα 70.000 πόδια

Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, η τελική διαμόρφωση αισθητήρων βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη, ενώ σχεδιάζεται έτσι ώστε να ανιχνεύει απειλές στο και ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το ύψος πτήσης του ανέρχεται στα 55.000-70.000 πόδια, θέτοντάς το ως φθηνό υποκατάστατο-συμπληρωματικό στρατιωτικών δορυφόρων. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, το μη επανδρωμένο αερόχημα PHASA-35 ανοίγει το δρόμο στα ΜΕΑ κατηγορίας HALE τα οποία θα καλύπτουν το χάσμα μεταξύ αεροσκαφών και δορυφορικής τεχνολογίας, πετώντας εντός της ατμόσφαιρας και της στρατόσφαιρας. Μπορεί να φέρει αισθητήρες εντός φορέων επί των πτερύγων με μέγιστο βάρος τα 15 κιλά.

Το UAV Skydweller Aero

To UAV Skydweller Aero (δεν αποτελεί τελική ονομασία προϊόντος) είναι ένα μη επανδρωμένο αερόχημα μεγάλου υψομέτρου υψηλής αντοχής HALE, το οποίο κατασκευάστηκε από την αμερικανο-ισπανική εταιρεία Skydweller Aero. Λειτουργεί μέσω ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών ιόντων λιθίου, ενώ σχεδιάζεται να λειτουργήσει και μέσω καύσιμου υδρογόνου. Έχει άνοιγμα πτέρυγας 72 μέτρα, εκ των οποίων τα 70 περίπου είναι καλυμμένα φωτοβολταϊκές κυψέλες συσσώρευσης ηλιακής ενέργειας.

Το UAV Skydweller Aero είναι ικανό να διεξάγει το δρομολόγιο Χαβάης-Ιαπωνίας σε 117 ώρες και 52 λεπτά

Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πετάξει για 90 μέρες συνεχόμενα, με μέγιστο βάρος απογείωσης τα 2.500 κιλά στα 4.930 πόδια με ταχύτητα πλεύσης 100 κόμβων. Θα χρησιμοποιηθεί από το Ισπανικό και το Αμερικανικό Στράτευμα για να καλύψει τις ανάγκες εναέριας/θαλάσσιας επιτήρησης, αναμετάδοσης επικοινωνιών, επιτήρησης συνόρων, και ζωντανής μετάδοσης πληροφορίας μάχης σε Κέντρα Διοίκησης-Ελέγχου. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές θα φέρει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης στόχου (automatic identification system AIS), αλλά και σύστημα αναμετάδοσης δορυφορικών επικοινωνιών.

Το UAV HALE Zephyr

Το Zephyr είναι ένα μη επανδρωμένο αερόχημα μεγάλου υψομέτρου υψηλής αντοχής HALE που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Airbus D.S. Λειτουργεί μέσω ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών ιόντων λιθίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ικανό να πετάει για 45 μέρες συνεχόμενα στα 70.000 πόδια (εντός της στρατόσφαιρας). Έχει άνοιγμα φτερών 25 μέτρα και σύμφωνα με την κατασκευάστρια ζυγίζει λιγότερο από 75 κιλά.

Το UAV HALE Zephyr κατά την διάρκεια της πρώτης του πτήσης

H έκδοση Zephyr-S έχει άνοιγμα πτέρυγας 25 μέτρα και μεταφέρει φορτίο αισθητήρων 5 κιλών. Προορίζεται για διεξαγωγή στρατιωτικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης, της παρακολούθησης συνόρων, της μετάδοσης εικόνας/πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, της αυτόνομης πλοήγησης, της αναμετάδοσης δορυφορικών επικοινωνιών και της ανίχνευσης πορείας εχθρικών πυραύλων. Τέλος διαθέτει σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης στόχου (automatic identification system AIS), διεξάγοντας έρευνα μέσω ηλεκτροπτικής και θερμικής κάμερας.

To αμερικανικό UAV HALE Odysseus

To αμερικανικό UAV HALE Odysseus κατασκευάζεται από την εταιρεία Aurora Flights Sciences ως μέρος του προγράμματος Vulture της DARPA. Το πρόγραμμα σε γενικό βαθμό προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροχημάτων με σκοπό να λειτουργήσουν ως ψευδοδορυφόροι μεγάλου υψομέτρου (high altitude pseudosatellites HAPS). Σύμφωνα με την DARPA απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι τα μη επανδρωμένα συστήματα τύπου HAPS να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα στρατιωτικών δορυφόρων, κινούμενα για διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους μέσω ηλιακής-ηλεκτρικής ενέργειας, εστιάζοντας στο κομμάτι αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών σε αποστάσεις μεγαλύτερες του ορίζοντα.

Το UAV HALE Odysseus είναι ένα εναέριο όχημα το οποίο θα διεξάγει πληθώρα αποστολών εστιάζοντας στο κομμάτι της αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων μάχης

Το UAV HALE Odysseus λειτουργεί με μπαταρίες ιόντων λιθίου και ηλιακούς συλλέκτες, έχοντας ως άνοιγμα πτέρυγας τα 75 μέτρα και μεταφέροντας φορτίο 25 κιλών. Είναι ικανό να πετάξει σε ύψη μεγαλύτερα από 65.000 πόδια, ενώ σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι και τα 80.000ft. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πετάξει αυτόνομα για τρεις μήνες ενώ υπολογίζεται πως θα καταφέρει να ξεπεράσει το διάστημα των έξι μηνών.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, πέραν της αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών, θα εστιάσει και σε λειτουργίες ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) όπου η μεταφορά τεχνογνωσίας θα γίνει από την αμερικανική LockheedMartin.

Κινεζικά UAV σε περιβάλλον εγγύς διαστήματος

Η γενικότερη αντίληψη της Κίνας περί ανάπτυξης μη επανδρωμένων στρατιωτικών ψευδοδορυφόρων HAPS διαφέρει μερικώς από εκείνη των ΗΠΑ και της Δύσης (αν τις θεωρήσουμε ως μία ενιαία πολιτική οντότητα). Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες-Δύση εστιάζουν στο κομμάτι αναμετάδοσης επικοινωνιών και συλλογής πληροφοριών από υψόμετρα μεταξύ 50.000-70.000ft (πόδια), η Κίνα φαίνεται να διαμορφώνει μία εναέρια αρχιτεκτονική ΜΕΑ συστημάτων που θα δρουν σε ύψος 80.000-100.000ft.

Η China Aerospace Science and Industry Corporation έχει φέρει την επανάσταση στον τρόπο χρήσης των UAV MALE/HALE σε χώρες της ανατολικής Ασίας, ενσωματώνοντας αλγορίθμους DeepLearning και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε πάσης φύσεως μη επανδρωμένο όχημα

Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων γίνεται από την εταιρεία China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) και σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε το 2016 ο υποδιευθυντή της εταιρείας, Wei Yiyin, απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός πλέγματος μη επανδρωμένων αεροχημάτων τα οποία θα πετούν πάνω από τα εχθρικά ραντάρ και τα συστήματα αεράμυνας.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως κατασκευάζονται stealth UAV τα οποία θα δρουν σε »near space environment» (περιβάλλον εγγύς διαστήματος) μεταξύ 20.000 και 100.000 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της γης. Είναι άξιο απορίας βέβαια πως ένα ΜΕΑ σταθερών πτερύγων θα καταφέρει να φτάσει σε υψόμετρα εγγύς διαστήματος, καθώς αεροχήματα σταθερής πτέρυγας δεν είναι ικανά να ίπτανται σε τέτοια ύψη.

Τα ορατά φυσικά χαρακτηριστικά του UAV ταιριάζουν πολύ με το WJ-700 της CASIC που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Airshow China 2018

Από τα μέσα Αυγούστου κυκλοφόρησε στα κινεζικά ΜΜΕ μία εικόνα ενός νέου UAV MALE/HALE της εταιρείας CASIC, το οποίο σύμφωνα με την αμυντική επιθεώρηση Jane’s ανήκει στην οικογένεια UAV ΜΑLE/HALE WJ-700. Το Jane’s αναφέρει πως οι βασικές ομοιότητες του σχεδιασμού είναι το ημικύκλιο ραχιαίο στόμιο εισόδου αέρα (A / C), το ελαφρώς πτυσσόμενο πτερύγιο (B) και η θέση του κινητήρα (D). Η China Daily σε σχετική ανάρτηση ανέφερε πως τέτοιου είδους UAV θα λειτουργούν συνεργατικά με UAV τύπου HAPS, μεταδίδοντας δεδομένα στοχοποίησης και ανιχνεύοντας κινήσεις πυραύλων σε συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 2017 δείχνει ένα κινεζικό ηλιακό drone σε δοκιμαστική πτήση

Η Κίνα στις 24 Μαρτίου 2017 ανακοίνωσε πως δοκίμασε επιτυχώς την πτήση του μεγαλύτερου ηλιακού drone της στο περιβάλλον τους εγγύς διαστήματος. Έχει κατασκευαστεί με άνοιγμα φτερών 45 μέτρων με ενσωματωμένο ηλιακό συσσωρευτή, όντας ικανό να πετάξει με από ταχύτητες 150 έως 200 χιλιομέτρων ανά ώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ύψος πτήσης του δεν είναι ακόμα γνωστό, όπως ούτε και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί συνεργατικά με άλλου τύπου MEA του Κινεζικού Στρατού.

Comments

 1. Η τεχνική είναι απλή αυλωθητές με δυνατότητα ανόδου και πτήσης σε μεγάλο ύψος.

  Η διαφορά είναι μια συλλέγεις αέρα στης δεξαμενές που αδειάζουν από καύσιμο με συμπίεση και
  χρησιμοποιείς τον αέρα για χρήση του κινητήρα στα μεγάλα ύψη.

  Προσοχή όχι του κύριου κινητήρα αλλά έναν ή δυο μικρούς δευτερεύων κινητήρες χαμηλής ώσης.
  Αυτά από δικές μου μελέτες σας τα αναφέρω δεν τα έχω διαβάσει πουθενά.

 2. Λυπάμαι αλλά δεν θα βρεις γιατί δεν υπάρχουν δεν της έχω δημοσιεύσει αυτές της μελέτες.

  Στην πραγματικότητα είναι προσχέδια μελέτης εκατοντάδες από αυτά έχω.

  Άμα θες να σου στείλω μερικές για το διάστημα και για τα αντί στελθ ραντάρ κλπ.
  Για τα υπόλοιπα που λέει το άρθρο θα διαφωνήσω με τόσο αργά UAV και με πολύ λίγο φορτίο.

 3. Επειδή για την Ελλάδα (αλλά και τις άλλες χώρες) αυτές οι ιστορίες είναι ακόμη μακριά και στο στάδιο της σκέψης/σύλληψης, για την ώρα ας προσγειωθούμε λίγο, εμείς:

  -δεν έχουμε καν τα απλά drones (λάου λάου θα έρθουν μερικά Heron)
  -δεν ξέρουμε να χειριζόμαστε drones
  -δεν ξέρουμε πως να τα αξιοποιούμε πραγματικά (οι διαφορές αξιοποίησης των drones από την Τουρκία από εκεί που πριν πολλά πολλά χρόνια είχαν τα Heron που παίρνουμε τώρα, για να τα χρησιμοποιούν για τους Κούρδους μέχρι σήμερα που είναι πολεμικό εργαλείο σε 3-4 πολέμους, είναι τεράστιες)
  -δεν αξιοποιούμε καν πληροφορίες και γενικά χρήση δορυφόρων (πλοήγηση drones, πυραύλων κτλ)

  ας προχωρήσουμε με αυτά και μετά βλέπουμε με τα άλλα.
  By the way, σε αυτή την κατηγορία θυμάμαι ότι ύπήρχε και ένα άρθρο για μια ελληνική προσπάθεια (ή άλλης χώρας που το έδινε σε Έλληνες?) αλλά δεν υπάρχει αναφορά εδώ.

 4. Αληθεια, ποιος μπορει να μας πει τι πολιτικο κομμα ψυφιζε ο Μεγας Αλαξανδρος;;;
  (για να δουμε εαν κανεις θα αντιληφθει το νοημα της ερωτησης αυτης)

  Το 2012, η ΕΑΒ (Ελληνικη Αεροπορικη Βιομηχανια), εχει καταστρωση ενα πληρες σχεδιο παραγωγης σε μικρα ΜΕΑ(μη επανδρωμενα αεροχηματα) ως ανεξαρτητες μοναδες κι ως σμηνος (mini swarm drones).
  Το παρουσιασε σε νωτερες επιτροπες των ΕΔ, κι στις πολιτικες αρχες εκεινης τις εποχης.

  ΘΑΦΤΗΚΕ – Ειναι σχεδιο ΘΕΛΟΥ ενεργα να διαλυσουν τις Ελληνικες Αμυντικες βιομηχανιες!

  Αλλη βρε μαγκες ΠΟΙΟΣ ειναι ο εργοδοτης κι ΠΟΙΟΣ διοριζει τους προεδρους κι διευθυντες στην καθε Ελληνικη Αμυντικη βιομηχανια, εεεε

  Μηπως , λεω ΜΗΠΩΣ το ελληνοφωνο κρατος, εεε;;;;;;;;;;

  Κι επανερχομαι στην επανω ερωτηση:
  Ποιο πολιτικο κομμα ψηφιζε ο Μεγας Αλεξανδρος;;;;

 5. Αυτός που διέλυσε την πολεμική βιομηχανία με διορισμούς ασχέτων κάθε είδους.

  Αυτός που ψήφιζε πολιτικούς που τα ξεπούλησαν όλα.

  Αυτός που έκανε το κορόιδο σε ότι συνέβαινε.
  Τώρα ήρθε η σειρά του και θα πληρώσει.

  Ποιος θα πληρώσει; Ο κυρίαρχος λαός που δεν έχει να φάει.

  Ντρέπομαι για την νέα γενεά που δεν έχει δουλειά, δεν παντρεύεται και δεν κάνει παιδιά.

  Ντρέπομαι για κάποια σαιτ που εκμεταλλεύονται τον κόσμο με ανύπαρκτα θέματα και έχουν
  με αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες σχόλια και τεράστια επισκεψιμότητα.

  Ντρέπομαι και για εμένα που δεν κατάφερα να κάνω κάτι για την Ελλάδα.
  Πάλεψα δεν τα κατάφερα, με κυνήγησαν, με έδιωξαν, με τιμώρησαν, με εξόντωσαν.

  Το σχέδιο καταστροφής της Ελλάδας συνεχίζετε για να μας εξοντώσουν σαν λαό και σαν χώρα.
  Γιατί;

  Γιατί θα είχαμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα ετησίως από το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, φόρους, μισθούς κλπ.
  Στης εξέδρες εξόρυξης οι μισθοί είναι τεράστιοι 5.500 έως 8.500 ευρώ για 15 ημέρες εργασία των 12 ωρών ημερεσίως. Μετά έρχονται οι άλλοι για της άλλες 15 ημέρες.

  1. @ ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

   Το προβλημα που περιγραφεις μαλλον εχει να κανει περισσοτερο με το γεγονος οτι δεν προσεγγισες τα σωστα προσωπα. Θα σου εξηγησω τι εννοω.

   Καθεσαι και φτιαχνεις σχεδια, τα οποια μπορει να ειναι Αριστα, αλλα απο την αλλη κανενας κυβερνητικος αξιωματουχος η δημοσιος υπαλληλος η στρατιωτικος δεν θα σου δωσει σημασια, καθως δεν εχεις καποιο πρωτοτυπο η καποια εταιρια. Η κατασκευη πρωτοτυπου κοστιζει χρηματα και εχει ρισκο, και κανενας στο δημοσιο δεν θα ρισκαρει μια τετοια αποτυχια, γι αυτο προτιμουν τα ετοιμα προιοντα. Αντιθετως, τετοια ρισκα με προιοντα μπορει να παρει μια ιδιωτικη εταιρια η καποιος χρηματοδοτης που εχει χρηματα για να κατασκευασει πρωτοτυπο και να το προωθησει τοσο στην Ελληνικη, οσο και τη διεθνη αγορα και να εχει κερδος.

   Εαν καθοσουν να φτιαξεις ενα πρωτοτυπο, εστω και με λιγα χρηματα, η εαν πηγαινες σε μια εταιρια (π.χ. Intracom Defence, EFA, Scytalis, Theon, Miltech Hellas, EODH) και τους ελεγες πως εχεις σχεδιο για ενα προιον, και τι περιπου κανει, μπορει να αγοραζαν την ιδεα η την πατεντα σου, η να σε προσλαμβαναν για να το φτιαξεις ακομη και με ποσοστα.

   Αρα, αντι να τρεχεις να παρουσιαζεις ιδεες στον καθε ασχετο υπαλληλο και κυβερνητικο στελεχος που δεν ξερει ουτε ποια ειναι η μοναδα μετρησης τασης ρευματος, θα επρεπε να προσεγγισεις καποια ιδιωτικη εταιρια η να φτιαξεις start-up. Δες για παραδειγμα την εταιρια UCANDRONE που κατασκευαζε drone και την αγορασε η Ελληνικη εταιρια EFA που εχει τη Theon κτλ. Κατι αντιστοιχο πρεπει να κανεις και εσυ, συνεργασου με αλλους , η φτιαξε δικη σου εταιρια, η πηγαινε να δουλεψεις σε καποια ιδιωτικη εταιρια για να υλοποιησεις τις ιδεες σου. Ειδικα εαν εχεις γνωσεις ηλεκτρονικων και μπορεις να φτιαξεις drones, quadcopters κτλ, θα εχεις ζητηση. Υπαρχουν βιντεο και μαθηματα στο ιντερνετ και το youtube για το πως να τα φτιαξεις.

   Μην περιμενεις πολλα απο το δημοσιο, ειδες τι επαθε ο Λαρισαιος φουκαρας που εφτιαχνε τυφεκια για να κατεβει στον διαγωνισμο για το Εθνικο τυφεκιο.

   Φιλικα

   1. Που να ξέρεις τι έπαθα εγώ τότε που πρότεινα την κατασκευή θωρακισμένων 4Χ4 και 6Χ6
    βασισμένα στο σασί του NISAN KING KAMP που τότε τα συναρμολογούσαν στον Βόλο.

    Τα 6Χ6 θα είχαν δυο φορές πιο σκληρή ανάρτηση και τρίτο άξονα.
    Με βάρος μεγαλύτερο από 7,5 τόνους θωράκιση από αλουμίνιο.
    Κόστος εξευτελιστικό γιατί το αλουμίνιο θα το παίρναμε από χιλιάδες Μ-113 και Μ-113 Α1 που
    τα έδινε ο Αμερικάνικός στρατός για διάλυση.

    Σημερινό κόστος των 6Χ6 σε σασί NISAN NAVARA τα 200 χιλιάδες ευρώ με κομπλέ όλα και το κέρδος
    της εταιρίας!

    Για να πάρουν τα καλόπαιδα τα χάμερ στην διπλάσια τιμή από ότι τα πουλούσαν οι αμερικάνοι
    διέλυσαν τα πάντα έκλησαν την Αλφα , διέλυσαν τον Βόλο όσο για έμενα μου έδειξαν την απεριόριστη τους αγάπη τους.

 6. Μία επιπλέον προσέγγιση εφικτή σχετικά μικρού κόστους είναι η χρησιμοποίηση αερόστατων σέ κομβικα ύψη με τούς απαραίτητους αισθητήρες σέ ειδική συσκευασία (βλέπε USA Aerostats operating at 15k altidudes for surveillance & proposed system for operation at 65K ft RAND report TR423)

  Για high altitude ramjet (αυλωθητηρες) όλα είναι θέμa Isp. Η εξώρηξη Ο2 από τήν ατμόσφαιρα σέ διαφορετικα ύψη έχει εξεταστεί εκτενώς μαζί με τα θεματα dissociation and recombination of combustion products και σέ τεχνολογία scramjet. Σέ γενικές γραμμές χρειαζεται μεγαλύτερη ταχύτητα όσο αυξανεται το ύψος επιχείρησεων ώστε να διατηρηθεί τό απαραίτητο mdot ( mass flow rate) για τήν σωστή λειτουργία. Ομως το ζητούμενον είναι ένα συστημα τό οποίον παραμένει σε ορισμένα ύψη για μεγαλο χρονικό και αυτό ειναι πού επιδιώκεται με τα προαναφερόμενα συστήματα του αρθρου ή τα high altitude aerostats ώστε να συμπληρώνουν ή να αναλαμβανουν δορυφορικές οικανοτητες εφόσον για καποιον λόγον οι δορυφόροι δέν δουλεύουν σωστά.
  Είναι ηλιου φαεινώτερον ότι ολα τα σχέδια έχουν high aspect ratio wings για το απλό λόγο παραμονής σε μεγαλο υψόμετρο για παραδειγμα κοίτα U2 αεροσκαφος η gliders…..

  1. Φιλε Proton Aerospace,

   Εννοεις τα TARS (Tethered Aerostat Radar System) ?

   Oντως ειναι καλη λυση για εγκαιρη προειδοποιηση καθως το ρανταρ και οι αισθητηρες ειναι στον αερα για 4-5 εβδομαδες καθε φορα, σε υψος 5 χιλιομετρων, ενω τα ρανταρ εχουν εμβελεια εντοπισμου 400 χιλιομετρα. Το αεροστατο συνδεεται με καλωδιο με το εδαφος, απο οπου λαμβανει ενεργεια και στελνει δεδομενα ενσυρματα.

 7. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου δεν γίνετε όμως με τέτοια συστήματα γιατί χρειάζεσαι ενέργεια
  και για πτήση και για τους αισθητήρες.

  Για τα συστήματα της Κίνας αναφέρομαι δεν χρειάζεται-σαι τεχνολογία scramjet.
  Η οποία θέλει μεγάλο μήκος κινητήρα και απαιτεί ειδική σχεδίαση αεραγωγών.

  Ένας βελτιωμένος κινητήρας RAM JET για υψηλότερες ταχύτητες χρειάζεται αλλά χρειάζεται και ένα σύστημα διατήρησης της μικρής ώσης για παραμονή στα μεγάλη ύψη.
  Στο περιέγραψα πριν με λογικό τρόπο με συμπιεσμένο αέρα στους μικρούς κινητήρες.

  Μοντέλα υπάρχουν πολλά από παλιά πρότζεκτ τα προβλήματα ήταν οι κινητήρες και η σχεδίαση.
  Δηλαδή είχαν σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις.
  Από εκεί και πέρα θεωρώ τα 100 χιλιόμετρα σε ύψος ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν.
  Από δικές μου μελέτες δεν πρέπει να ξεπεράσεις τα 75 χιλιόμετρα γιατί τα θερμικά φορτία είναι τεράστια
  για ένα όχημα που θα το χρησιμοποιείς συνεχώς για εκτοξεύσεις πυραύλων- δορυφόρων κλπ.

  1. πῶς βλέπετε τήν ἰδέα ἔχει πιθανότητα;;;;;;
   ΑΝΤΙDRONES:
   ΘΕΛΕΙ ΝΟΜΙΖΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣ τροποποιημένο μέ radar, ΠΟΥ ΘΑ ΡΙΧΝΗ ΠΟΛΛΆ ΕΙΔΙΚΆ ΒΛΉΜΑΤΑ «νάρκες» ΜΑΖΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΔΕΣΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΑ, (ὑπάρχουν καί ἄλλοι τρόποι) καί ἄλλές χρησιμότητες…….π.χ. ἀντιμετώπιση ρουκετῶν μέ τροποιήσεις ἀλλά θέλει μελέτη, μεράκι!
   50 βλήματα σέ κάθε ριπή

 8. * τα συστήματα αυτα προοριζονται για επιχειρήσεις σέ μεγαλα υψη για μεγαλα χρονικά διαστηματα Με σχετικα χαμηλό κόστος.
  * Τα κινεζικα σε γενικές γραμμές είναι αντιγραφές τών δυτικών
  * Αν και ramjet μέ τήν βοήθεια πεπιεσμένου αέρος έχουν ήδη δοκιμαστεί δέν επαρκούν για τίς προαναφερθεντες επιχειρήσεις ποιό απλά χρειαζεται μεταφορα μεγαλου όγκου αέρος μέ μικρή ταχύτητα για το προωθητικο συστημα ( ο νοών νοείτο)
  * Συστήματα tethered υπαρχουν και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία αν και δέν είναι απαραίτητο να είναι tethered. Η ιδιοτητα παραμονης εβδομαδων αντι ωρων τα κανει ελκυστικα.
  * Εφόσον το σύστημα υποτίθεται ότι θα επιτηρεί από μεγαλο υψομετρο και μεγαλη απόσταση από τήν ενδιαφέρουσα περιοχή ενώ θα έχει και τους αναλογους αισθητήρες οσο ειναι στοχος αλλο τοσο και τα σταθερά επιγεια ρανταρ. Αρα καθε αποπειρα για καταρριψη λογικα θα έχει καταγραφει και εξουδετερωθει. Επιπλέον υπαρχει η δυνατοτητα των decoy κτλ. Κανοντας την στόχευση δύσκολη.
  * Τα συστήματα αυτα εφόσον ενσωματωθουν θα πρέπει ηδη να έχουν περασει απο το cost/performance / life cycle αναλογως το τι θέλει ή χρειάζεται ο πελατης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *