Μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αμερικανικό Στρατό να αποσύρει και να διαθέτει προς πώληση 78 μεγάλα και μικρά πλοία υποστήριξης, το Αμερικανικό Κογκρέσο σταμάτησε τις σχετικές διαδικασίες, μέχρι να ολοκληρωθεί σχετική μελέτη από το Γραφείο του Υπουργού Άμυνας, εντός του 2019. Η μελέτη θα αναφέρει όλες τις παραμέτρους του προγράμματος απόσυρσης και πώλησης των 78 πλοίων υποστήριξης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ θα καταγράφονται και οι επιχειρησιακές επιπλοκές μιας τέτοιας εξέλιξης, στον τομέα της κινητικότητας του Αμερικανικού Στρατού.

Η παύση των διαδικασιών απόσυρσης και πώλησης των πλοίων δεν σημαίνει και οριστική ακύρωση του προγράμματος. Ουσιαστικά το Κογκρέσο ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις για το πρόγραμμα, με το σκεπτικό να μην επηρεαστούν οι δυνατότητες κίνησης και μεταφοράς του Αμερικανικού Στρατού. Υπενθυμίζουμε ότι στη σχετική λίστα, προς απόσυρση και πώληση, βρίσκονται δύο (2) πλοία υποστήριξης κλάσης «General Frank S. Besson», 18 από τα 35 εν υπηρεσία αποβατικά σκάφη LCU-2000 (κλάση «Rummymede»), 36 παλαιά αποβατικές ακάτους LCM-8, 20 ρυμουλκά και δύο (2) πλωτούς γερανούς, μέχρι τα τέλη του 2020.

Η δημοσίευση του συγκεκριμένου σχεδίου του Αμερικανικού Στρατού συνοδεύτηκε από σφοδρή κριτική ότι ο Αμερικανικός Στρατός μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση να μην μπορεί να εφοδιάσει τις μονάδες του έγκαιρα ή στο βαθμό που επιθυμεί και, αναγκαστικά, να προσφύγει στη συνδρομή του Ναυτικού, με την προαίρεση ότι το Ναυτικό θα μπορεί εκείνη τη χρονική στιγμή να ανταπεξέλθει στο αίτημα του.