Η ισραηλινή Rafael ανακοίνωσε ότι συνέδεσε επιτυχώς το βλήμα αερομαχίας Python-5 σε δίκτυο, επιτρέποντας το βλήμα να στοχοποιεί, μέσω άλλων φίλιων αεροπορικών μέσων και του συστήματος Global Link. Το Global Link είναι σύστημα επικοινωνιών VHF/UHF+L και δικτύωσης (MANET : Mobile ad hoc Network) σχεδιασμένο να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ φίλιων μέσων και με ασφαλή τρόπο. Με τη χρήση του Global Link ένα μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να εκτοξεύσει έναν Python-5 προς έναν στόχο, τον οποίο στοχοποίησε όχι με το ραντάρ του, αλλά από άλλο αεροπορικό μέσο.