Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι εντός του 2024 θα πραγματοποιήσει δοκιμή αντίληψης ανεφοδιασμού εν πλω των κάθετων συστημάτων εκτόξευσης Mk.41 VLS (Vertical Launch System). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα χρησιμοποιηθεί και θα αξιολογηθεί το σύστημα TRAM (Transferrable Re-Arming Mechanism), το οποίο ανέπτυξε το κέντρο NSWS (Naval Surface Warfare Center). Το σύστημα TRAM σχεδιάστηκε για να επιχειρεί σε Κατάσταση Θαλάσσης 5 και χρησιμοποιεί έναν αρθρωτό γερανό υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας, ο οποίος πραγματοποιεί τον ανεφοδιασμό. Με αυτό τον τρόπο το Αμερικανικό Ναυτικό θέλει να ακυρώσει την ανάγκη ενός πολεμικού πλοίου να επιστρέψει στη βάση του για ανεφοδιασμό πυραύλων.

Να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκδόσεις των Mk.41 μπορούσαν να εφοδιαστούν εν πλω, μέσω γερανού. Ωστόσο, η χρήση του κρίθηκε μη πρακτική και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνη. Συγκεκριμένα, το πολεμικό πλοίο, καθώς και το πλοίο ανεφοδιασμού, έπρεπε να παραμείνουν σε στάση και σε ήρεμη θάλασσα, χωρίς κυματισμό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανεφοδιασμού. Στο διάστημα αυτό όμως τα πλοία ήταν εκτεθειμένα σε πιθανές εχθρικές επιθέσεις. Έτσι, ο γερανός αυτός αφαιρέθηκε και τα πλοία έπρεπε να επιστρέψουν σε βάση για να ανεφοδιαστούν με νέο απόθεμα πυραύλων. Αυτός είναι και ένας λόγος που τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ενσωματώνουν μεγάλο αριθμό κελιών Mk.41.