Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «Scramble», για λόγους εξοικονόμησης δαπανών στο πλαίσιο του Αμυντικού Προγραμματισμού Μελλοντικών Ετών (FYDP : Future Years Defense Plan), το Αμερικανικό Ναυτικό έχει προτείνει τη μετάπτωση δύο Μοιρών αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-8A Poseidon από ενεργές σε εφεδρικές το 2026. Η πρόταση του Ναυτικού περιλαμβάνεται στο προσχέδιο αμυντικού προϋπολογισμού του 2023 και αφορά σε μια Μοίρα από κάθε ακτή (ανατολική και δυτική, Ατλαντικός και Ειρηνικός Ωκεανός). Επί του παρόντος το Αμερικανικό Ναυτικό διατηρεί ενεργές 12 Μοίρες με αεροσκάφη P-8A, ενώ σε εφεδρεία υπάρχουν δύο Μοίρες με αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας P-3C Orion, τα οποία θα αντικατασταθούν με P-8A Poseidon. Το Αμερικανικό Ναυτικό εκτιμά ότι με την κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει $ 55,5 εκατομμύρια στη διάρκεια του προγραμματισμού FYDP.