Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πρώτο ατρακτίδιο ηλεκτρονικού πολέμου AN/ALQ-249 Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB) για επιχειρησιακές δοκιμές. Το ατρακτίδιο προορίζεται για τα E/A-18G Growler, ενώ το πρόγραμμα NGJ αφορά στην ανάπτυξη τριών διαφορετικών ατρακτιδίων: Next Generation Jammer-Low Band (NGJ-LB), Next Generation Jammer-Mid Band (NGJ-MB) και Next Generation Jammer-High Band (NGJ-HB). Το NGJ-LB αφορά σε ένα κεντρικό ατρακτίδιο, το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογία AESA, κάτι που θα επιτρέψει στα Growler να εμπλέκουν περισσότερες εχθρικές πηγές εκπομπής σημάτων, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Το NGJ-MB θα προσφέρει τις ίδιες ικανότητες, αλλά στις μεσαίες συχνότητες. Τα ατρακτίδια NGJ θα επιτρέψουν στα Growler να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση, άρα και μεγαλύτερη ασφάλεια.