Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι στις 4 Αυγούστου απέσυρε το πρώτο από τα πέντε καταδρομικά κλάσης «Ticonderoga» που θα αποσύρει το 2022. Πρόκειται για το «Vella Gulf» (CG-72), το οποίο αποσύρθηκε μετά από 29 χρόνια υπηρεσίας. Μετά την απόσυρση του το πλοία θα μεταπέσει σε κατάσταση LSA (Logistical Support Asset). Το αρχικό αίτημα του Αμερικανικού Ναυτικό ήταν η απόσυρση επτά «Ticonderoga» το 2022, αλλά τελικά το αίτημα εγκρίθηκε για πέντε πλοία. Τα πλοία που αναμένεται να αποσυρθούν είναι το CG-72 «Vella Gulf» (σε υπηρεσία από το Σεπτέμβριο του 1993), CG-61 «Monterey» (σε υπηρεσία από τον Ιούνιο του 1990), CG-57 «Lake Champlain» (σε υπηρεσία από τον Αύγουστο του 1988), CG-66 «Hué City» (σε υπηρεσία από το Σεπτέμβριο του 1991), CG-68 «Anzio» (σε υπηρεσία από το Μάιο του 1992), CG-73 «Port Royal» (σε υπηρεσία από τον Ιούλιο του 1994) και CG-56 «San Jacinto» (σε υπηρεσία από τον Ιανουάριο του 1988).