Το Ναυτικό της Αιγύπτου προχώρησε στη προμήθεια τεσσάρων κορβετών Gowind με απόφαση που έλαβε το 2014. Η απόκτηση των τεσσάρων κορβετών Gowind για το Αιγυπτιακό Ναυτικό κόστισε περί το 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πακέτου τεχνικής υποστήριξης. Η ναυπήγηση των πλοίων ξεκίνησε σε συνεργασία με τη Naval Group εντασσόμενη σε ένα ευρύ πρόγραμμα βιομηχανικής συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Αίγυπτο και φυσικά της ναυπήγησης των πλοίων από τα Ναυπηγεία Αλεξάνδρειας.

Aποστολή του DefenceReview.gr στην Αίγυπτο και τα Ναυπηγεία Αλεξάνδρειας

Αντίστοιχη είναι και η συνεργασία που προτείνεται από τη Naval Group στο Πολεμικό Ναυτικό με τη ναυπήγηση των Gowind στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ήδη η Naval Group συνεργάζεται επιτυχώς με τα Ναυπηγεία του Ομίλου Σπανόπουλου και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας (για το πρόγραμμα των FDI HN) με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης για το πρόγραμμα των Gowind.

Στη περίπτωση της χώρας μας η Naval Group έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που ανέρχεται σε 34% επί του συνολικού προγράμματος καθώς και της ναυπήγησης τριών κορβετών στην Ελλάδα με το πρώτο να ναυπηγείται στη Γαλλία.

Οι χρόνοι ναυπήγησης των Gowind στα Ναυπηγεία Αλεξάνδρειας είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Μόλις 28 μήνες από τη στιγμή κοπής των πρώτων μετάλλων μέχρι τη τελική παράδοση στον χρήστη αφού έχουν προηγηθεί δοκιμές εν όρμω και εν πλω.

Στα Ναυπηγεία Αλεξάνδρειας μας υποδέχεται ο Γενικός Διευθυντής των Ναυπηγείων Αλεξάνδρειας Ναύαρχος Kodb του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Ναύαρχος Kodb του Αιγυπτιακού Ναυτικού έχει περαττώσει με απόλυτη επιτυχία όλα τα τρέχοντα προγράμματα ναυπήγησης για το Αιγυπτιακό Ναυτικό.

Ήδη ο Ναύαρχος Kodb αναφέρει στη συνέντευξη του και μια εξαιρετικά σημαντική είδηση αυτή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Γαλλίας και Αιγύπτου για τη ναυπήγηση FDI για το Ναυτικό της Αιγύπτου.

Στα Ναυπηγεία Αλεξάνδρειας μας υποδέχεται ο Γενικός Διευθυντής των Ναυπηγείων Αλεξάνδρειας Ναύαρχος Kodb του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Ναύαρχος Kodb του Αιγυπτιακού Ναυτικού έχει περαττώσει με απόλυτη επιτυχία όλα τα τρέχοντα προγράμματα ναυπήγησης για το Αιγυπτιακό Ναυτικό.

Ερώτηση Γιάννης Νικήτας, Διευθυντής Σύνταξης DefenceReview.gr, Ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες για την επιλογή της Gowind από το Αιγυπτιακό Ναυτικό στο πλαίσιο του διαγωνισμού για νέες κορβέτες;

Ναύαρχος Kodb: Παρά την ανησυχία του Αιγυπτιακού Ναυτικού, για ναυπήγηση πλοίων σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες εκτός Αιγύπτου, το Αιγυπτιακό Ναυτικό αποφάσισε να ναυπηγήσει πλοία στην Αίγυπτο, από αιγυπτιακά χέρια. Εκτός από την εμπορική ανταγωνιστικότητα της προσφοράς, οι δύο βασικοί παράγοντες ήταν:

(α) Επιχειρησιακή υπεροχή των Gowind σε όλους τους τομείς του ναυτικού πολέμου.

(β) Σοβαρή εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας και σε ναυπηγήσεις εντός της χώρας.

Η λύση της Naval Group και των Gowind επιλέχθηκε μέσα από ένα πολύ απαιτητικό σύνολο απαιτήσεων και μετά από μια εις βάθος αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, τις επιχειρησιακές επιδόσεις και τη ναυπήγηση στην Αίγυπτο και τo ναυπηγείo Alexandria Shipyard, η Naval Group ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του Αιγυπτιακού Ναυτικού.

Θα μπορούσατε να περιγράψετε τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη μεταφορά τεχνολογίας και τη ναυπήγηση των κορβετών Gowind από τo ναυπηγείo Alexandria Shipyard;

Τo ναυπηγείo Alexandria Shipyard είναι τo μεγαλύτερο ναυπηγείο στη Μέση Ανατολή, χτισμένο σε έκταση 400.000 τετραγωνικών μέτρων και μήκος προκυμαίας 1.200 μέτρων. Εκτός από 2 δεξαμενές των 85.000 τόνων και με μήκος 267 μέτρων, έχει και 2 ράμπες καθέλκυσης των 57.000 τόνων και με μήκος 220 μέτρων. Ωστόσο, το ναυπηγείο Alexandria Shipyard έχει μεγάλη ιστορία στη ναυπήγηση εμπορικών πλοίων, έως 38.500 τόνους.

Το όραμα του Αιγυπτιακού Ναυτικού ήταν να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του ναυπηγείου Alexandria Shipyard, στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας, και να ναυπηγήσει πλοία στην Αίγυπτο.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η πρώτη Gowind ναυπηγήθηκε, από τη Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας και οι 3 επόμενες κορβέτες στο ναυπηγείο Alexandria Shipyard. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του πρώτου πλοίου στη Γαλλία, το προσωπικό του αιγυπτιακού ναυπηγείου επωφελήθηκε από εκτεταμένη και εντατική εκπαίδευση.

Αυτή η φάση ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του αιγυπτιακού ναυπηγείου, που είναι υπεύθυνο για την ολόκληρη της ναυπήγησης των 3 Gowind στην Αίγυπτο.

Στην αρχή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε πλήρης έλεγχος από το Naval Group στο ναυπηγείο. Αυτός ο έλεγχος συνίστατο σε αξιολόγηση, υπογράμμιση των κύριων σημείων και στην κατάθεση σχετικών συστάσεων προς το ναυπηγείο. Σκοπός αυτών των συστάσεων ήταν να διασφαλιστεί η ετοιμότητα του αιγυπτιακού ναυπηγείου να κατασκευάσει τις Gowind σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αυτή η έκθεση ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του κύριου εκπαιδευτικού σχεδίου.

Για το σύνολο του προγράμματος, το πακέτο μεταφοράς τεχνολογίας περιλάμβανε:

Ι. Έλεγχος των αιγυπτιακών ναυπηγείων και κατάθεση αναλυτικής έκθεσης για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

II. Εκπαίδευση του προσωπικού του ναυπηγείου Alexandria Shipyard στη Λοριάν.

III. Πακέτο τεχνικών δεδομένων που περιλαμβάνει: Σχέδια και έγγραφα (προδιαγραφές, διαδικασίες κ.ά.) που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των κορβετών και ένα ψηφιακό, τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου με λογισμικό απεικόνισης.

IV. Πακέτο υλικών τα οποία δεν παράγονται στην Αίγυπτο.

V. Τεχνική βοήθεια από το Naval Group προς την Αίγυπτο με αρμόδιο γραφείο στη Λοριαν.

VI. Ομάδα εποπτείας της Naval Group στην Αίγυπτο.

Ο κύριος σκοπός της τεχνικής βοήθειας, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είναι:

I. Να βοηθήσει το ναυπηγείο Alexandria Shipyards στη χρήση των εγγράφων και της βάσης των τεχνικών δεδομένων.

II. Να εξηγήσει και να διευκρινίσει ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τη βάση των τεχνικών δεδομένων.

III. Να παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση της παραγωγής και τις εργασίες προετοιμασίας και παραγωγής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα εργαλεία αναπτύχθηκαν, μεταξύ της Naval Group και του ναυπηγείου Alexandria Shipyard, για τη δημιουργία διαλόγου σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των δύο εταίρων για ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος.

Πώς προετοιμάστηκε το ναυπηγείο Alexandria Shipyard για την ναυπήγηση των κορβετών Gowind;

Πριν από την έναρξη της κατασκευής των κορβετών Gowind στην Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε από κοινού λεπτομερής αξιολόγηση του ναυπηγείου για να εντοπιστούν οι υπάρχουσες δυνατότητες (εξοπλισμός, τεχνογνωσία, πόροι) και να εκτιμηθούν οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται. Όλες οι συστάσεις και εντολές προτάθηκαν για να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και την εκπλήρωση του σχεδίου παραγωγής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αλλά και της εφαρμογής των συστάσεων, το ναυπηγείο Alexandria Shipyard ήταν πλήρως προετοιμασμένο για την κατασκευή των Gowind.

Θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση και την περαιτέρω υποστήριξη των Gowind;

Καθώς το ναυπηγείο Alexandria Shipyard διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, αποβάθρες, εμπειρία συν τη μεταφορά τεχνολογίας και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την κατασκευή των Gowind, η συντήρηση των πλοίων πραγματοποιείται από το ίδιο το ναυπηγείο, διασφαλίζοντας έτσι την κυριαρχία του Αιγυπτιακού Ναυτικού στην ανάπτυξη του στόλου των Gowind.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος Gowind;

Το ναυπηγείο Alexandria Shipyard ναυπήγησε με επιτυχία 3 κορβέτες Gowind που βρίσκονται πλέον σε υπηρεσία από το Αιγυπτιακό Ναυτικό, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη εκτελέσει επιχειρησιακές αποστολές σε συνεργασία με φρεγάτες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Χάρη στη μεταφορά τεχνολογίας που παρείχε η Naval Group, το ναυπηγείο Alexandria Shipyard ξεκίνησε την κατασκευή νέων πλοίων για το Αιγυπτιακό Ναυτικό, ενώ θα υπάρξει νέα συνεργασία με τη Naval Group σε μελλοντικά προγράμματα, ώστε να συνεισφέρει στη ναυπήγηση πλοίων και για άλλους πελάτες.

Η Naval Group βασίζεται στους έμπειρους Αιγύπτιους μηχανικούς, τις ισχυρές τεχνικές δεξιότητες στη συγκόλληση, τις σωληνώσεις και την τοποθέτηση καλωδίων, για να διευρύνει την παραγωγή πλοίων FDI και Gowind.