Η Lockheed Martin αναμένεται να διαπραγματευτεί το επόμενο πολυετές συμβόλαιο παραγωγής του F-35 Lightning II, με το Joint Program Office, το 2022, οπότε και εκτιμά ότι το κόστος (Fly-Away) του F-35A Lightning II θα πέσει κάτω από τα $ 80 εκατομμύρια ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον Marilyn Hewson, ανώτατο στέλεχος της Lockheed Martin, στόχος της εταιρίας είναι η περαιτέρω μείωση του κόστους ανά μονάδα «όσο το πρόγραμμα ωριμάζει και επεκτείνεται». Σήμερα το κόστος ενός F-35A είναι στα $ 89 εκατομμύρια, ενός F-35B είναι $ 115 εκατομμύρια, ενώ ενός F-35C είναι $ 107 εκατομμύρια.