Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθέλκυση της 9ης ιταλικής φρεγάτας FREMM («Spartaco Schergat»). Συνολικά η Ιταλία αναμένεται να ναυπηγήσει 10 FREMM, ενώ η φρεγάτα «Spartaco Schergat» αναμένεται να παραδοθεί στο Ιταλικό Ναυτικό το 2020.

Σε υπηρεσία οι 10 ιταλικές FREMM αντικαθιστούν τις φρεγάτες κλάσης «Lupo» και «Maestrale». Το 2013 το Ιταλικό Ναυτικό παρέλαβε τις φρεγάτες «Carlo Bergamini» και «Virginio Fasan», το 2014 παρέλαβε την «Carlo Margottini», το 2015 την «Carabiniere», το 2016 την «Alpino», το 2017 την «Luigi Rizzo», το 2018 την «Federico Martinengo», ενώ το 2019 θα παραληφθεί η φρεγάτα «Antonio Marceglia».