Το πρώτο νέο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας Albatros, το οποίο βασίζεται στο Falcon-2000LXS, αναμένεται να παραδοθεί στο Γαλλικό Ναυτικό το 2023. Το Albatros, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος AVSIMAR (AVion de Surveillance et d’ Intervention MARitime), θα αντικαταστήσει τα εν υπηρεσία Falcon-200 Guardian.

Η επιλογή του Falcon-2000LXS βασίζεται στην ταχύτητα και τη διάρκεια πτήσης του αεροσκάφους. Η μελέτη ορισμού, που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2018, έχει ως στόχο τον ακριβή καθορισμό των τροποποιήσεων που θα πρέπει να υποστεί το Falcon-2000LXS, εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να εξελιχθεί σε αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Η φάση της τροποποίησης του Falcon-2000LXS αναμένεται να ξεκινήσει το 2020.