Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα υποστήριξης ACSV G5 (Armoured Combat Support Vehicle G5) το 2022. Τα οχήματα ACSV G5 βασίζεται στο PMMC G5 (Protected Mission Module Carrier G5) της γερμανικής FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft). Το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2018 και αφορά σε τουλάχιστον 75 οχήματα. Στη βασική του διαμόρφωση το PMMC G5 έχει μέγιστο βάρος μάχης 26,5 τόνους, ενώ στην έκδοση μεταφοράς προσωπικού μπορεί να μεταφέρει έως και 12 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες. Το ωφέλιμο φορτίο είναι της τάξεως των 8,5 τόνων. Επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 74 χιλιόμετρα την ώρα και εμβέλεια 1.000 χιλιόμετρα. Μπορεί να διαμορφωθεί σε διάφορες διαμορφώσεις, αλλά στο Νορβηγικό Στρατό θα εκτελεί αποστολές γενικών μεταφορών και ανεφοδιασμού.