Η Boeing Australia ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση του προγράμματος Loyal Wingman της Αυστραλίας θα πραγματοποιηθεί το 2020. Το πρόγραμμα των πτητικών δοκιμών θα πραγματοποιηθεί με 15 δοκιμαστικά UAV τα οποία διαθέτουν καινοτόμες τεχνολογίες όπως: Αυτόνομο έλεγχο βασισμένο σε αλγορίθμους, ικανότητα μίξης πληροφοριών (data fusion), σύστημα εντοπισμού αντικειμένων, σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης κ.ά.

Ωστόσο η πλέον καινοτόμα τεχνολογία είναι αυτή του μαζικού ελέγχου πολλαπλών UAV, τόσο σε επίπεδο πτήσης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μια από τις απαιτήσεις του προγράμματος είναι τα UAV να επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα 300 χιλιομέτρων την ώρα. Στόχος του προγράμματος Loyal Wingman είναι η ανάπτυξη UAV, ικανών να επιχειρούν παράλληλα και ταυτόχρονα με επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη.