Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα 31 άρματα μάχης, που θα στείλουν στην Ουκρανία, θα είναι της έκδοσης M-1A2 Abrams. Σε σχέση με τα M-1A1, τα M-1A2 ενσωματώνουν βελτιώσεις στο σταθμό μάχης του αρχηγού (ICWS : Improved Commander’s Weapon Station), έχουν νέο ανεξάρτητο σύστημα θερμικής απεικόνισης για τον αρχηγό (CITV : Commander’s Independent Thermal Viewer), σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του πληρώματος (IVIS : Inter-Vehicular Information System) και νέο σύστημα πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης (POS/NAV : Position/Navigation System). Εξέλιξη της έκδοσης M-1A2 είναι η έκδοση M-1A2C, με βελτιώσεις στους τομείς της επιβίωσης, της αποτελεσματικότερης και οικονομικότερης τεχνικής υποστήριξης, της συνολικής αποτελεσματικότητας του άρματος ως ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα και της ικανότητας του να εκτελεί δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις.