Η αμερικανική Northrop Grumman ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει την τεχνολογία M-Code, ασφαλούς σήματος GPS, στη συλλογή PGK (Precision Guidance Kit), τροποποίησης συμβατικών πυρομαχικών σε κατευθυνόμενα της ίδιας εταιρίας. Η τεχνολογία M-Code είναι δύσκολο να παρεμβληθεί και η ενσωμάτωση στη συλλογή PGK θα αυξήσει περισσότερο την αξιοπιστία των πυρομαχικών πυροβολικού που φέρουν τη συλλογή PGK. Η συλλογή PGK ενσωματώνεται στα συμβατικά πυρομαχικά πυροβολικού και τα μετατρέπει σε κατευθυνόμενα-ακριβείας. Έτσι, με ένα εύκολο τρόπο, παλαιότερα πυρομαχικά εξελίσσονται και αποκτούν νέα δυναμική με επιχειρησιακό και οικονομικό όφελος, καθώς λιγότερα πυρομαχικά χρησιμοποιούνται για την προσβολή ίδιου αριθμού στόχων. Να σημειωθεί ότι το PGK διατίθεται τόσο ως τροποποίηση πυρομαχικών των 155 χιλιοστών, αλλά και πυρομαχικών όλμων των 120 χιλιοστών