Το Υπουργείο Άμυνας και η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια εξοπλισμού στρατιωτικών νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει χρηματοδότησης για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής, ύψους € 6 εκατομμυρίων, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και πόρους του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).