Η γερμανική Hensoldt κατέθεσε την πρόταση της για το κοινό γαλλογερμανικό πρόγραμμα ανάπτυξης ενός νέου άρματος μάχης (MGCS : Main Ground Combat System) για την αντικατάσταση των Leopard-2 και Leclerc μετά το 2035. Η πρόταση της Hensoldt εστιάζει στα ηλεκτρονικά και τους αισθητήρες του MGCS, τα οποία χαρακτηρίζει «Game Changer» για την επίγεια μάχης υπό την έννοια ότι θα μπορούν να συλλέξουν και να αναλύσουν ετερογενείς πληροφορίες παράγοντας μια ενιαία και αξιόπιστη εικόνα της τακτικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Βάση της πρότασης της Hensoldt είναι η γενικευμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα προσδώσει στα συστήματα, πέρα της ικανότητας ανάλυσης, και ικανότητα προβολής συγκεκριμένου τρόπου δράσης-χρήσης του άρματος.

Το πρόγραμμα MGCS βασίζεται σε πέντε κύριες φάσεις: (α) Ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών (β) Μελέτη και ανάπτυξη της αντίληψης (γ) Ανάπτυξη και επίδειξη της τεχνολογικής ικανότητας (δ) Ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και επίδειξη-δοκιμή του συστήματος και (ε) Παραγωγή και ένταξη σε υπηρεσία. Οι δύο πρώτες φάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Γαλλία και Γερμανία μοιράζονται το πρόγραμμα σε ποσοστό 50%. Το πρόγραμμα MGCS ξεκίνησε το 2012, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχουν τα νέα άρματα μάχης. Σε κάθε περίπτωση τα άρματα μάχης που θα προκύψουν στο πλαίσιο του προγράμματος MGCS θα ενσωματώνουν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, σε σχέση πάντα με τα σημερινά Leopard-2 και Leclerc.