Στα πλαίσια της Πολωνικής έκθεσης αμυντικών συστημάτων MSPO 2021, η αμερικανική Lockheed Martin προωθεί την φρεγάτα F-110 εκτός της κυρίαρχης υποψηφιότητας που είναι η F-100 σε συνδιασμό με το τακτικό σύστημα AEGIS και το ραντάρ SPY-7 παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση με αναβαθμισμένες δυνατότητες αεράμυνας περιοχής. Στη φρεγάτα ισπανικής σχεδίασης από τη NAVANTIA υπάρχουν συνολικώς 16 θέσεις εκτοξευτών ΜΚ 41 (όπως στη παραπάνω φώτο στα πλαίσια της έκθεσης) για συνολικό απόθεμα 64 βλημάτων μέσης ακτίνας ESSM ή 8 SM-2 και 32 ESSM.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία προχωρά και αυτή όπως και η χώρα μας στην απόκτηση νέων φρεγατών. Πρόκειται για το πρόγραμμα φρεγατών με την ονομασία «Miecznik»(ελληνικά: ξιφίας) που αποτελεί κομμάτι του εξοπλιστικού προγράμματος 2021-2035.

Kύριοι διεκδικητές βάση της τελευταίας shortlist είναι η γερμανική ThyssenKrupp Marine Systems με τη ΜΕΚΟ Α-300 και οι Ισπανοί της NAVANTIA με τις F-100 σε στενή συνεργασία με τους αμερικανούς της Lochkeed Martin λόγω αμερικανικού συστήματος μάχης (AEGIS), ραντάρ (SPY-7) καθώς και όπλων.

Στην Ελλάδα σημειώνεται ότι η F-110 έχει αποκλειστεί λόγω υψηλού κόστους καθότι προτάθηκε από τη NAVANTIA ενώ η Lockheed Martin προτείνει την MMSC.

Το πολωνικό πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους 2,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,74 δις ευρώ) για 3 φρεγάτες συμπεριλαμβανομένων όπλων και τεχνικής υποστήριξης (πηγή: https://defence24.com/poland-signs-agreement-for-miecznik-frigates).

Λόγω του ότι η πολωνική κυβέρνηση έχει ζητήσει μεγάλη εγχώρια συμμετοχή της πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας με μεταφορά τεχνογνωσίας το πρόγραμμα έχει ανώτατο όριο τα 2,57 δις δολάρια.