Στη διάρκεια του συνεδρίου «IAV 2021» («International Armoured Vehicles 2021»), το οποίο έγινε διαδικτυακά ο Διοικητής του Σουηδικού Στρατού, Υποστράτηγος Karl Engelbrektson, αναφέρθηκε στο ρόλο που θα έχουν στο μέλλον τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στον αμυντικό σχεδιασμό της Σουηδίας. Επίσης μίλησε για τις αρχικές απαιτήσεις που έχει ο Σουηδικός Στρατός για τα εν υπηρεσία CV-9040. Σήμερα η Σουηδία βρίσκεται σε μια φάση ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, αναβάθμιση παλαιότερων και γενικότερης αύξησης των αμυντικών της δαπανών. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο Σουηδικός Στρατός έχει αποφασίσει την αντικατάσταση των CV-9040 και των Leopard-2 που διαθέτει το 2030 περίπου.

Οι αντικαταστάτες θα πρέπει να ενσωματώνουν ανοιχτή αρχιτεκτονική έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχόμενη αναβάθμιση τους όταν μια νέα τεχνολογία ή ικανότητα εμφανίζεται. Επίσης θα πρέπει να έχουν σπονδυλωτή σχεδίαση, ιδιαίτερα τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα, έτσι ώστε ένα όχημα να μπορεί να εκτελεί διαφορετικές αποστολές, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Τα χαρακτηριστικά των νέων τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης θα πρέπει να είναι: Εξαιρετική ευκινησία, αποτελεσματικότητα εναντίων άλλων τεθωρακισμένων στόχων και εγγύς εναέριων απειλών, υψηλός βαθμός προστασίας και επιβιωσιμότητας, ικανότητα μεταφοράς τους από τακτικά αεροσκάφη μεταφορών, το ύψος η και προοπτική αναβάθμισης στο μέλλον.