Ο Αμερικανικός Στρατός αναμένεται να παραλάβει σύντομα, εντός του 2019, τους πρώτους τηλεχειριζόμενους πύργους μάχης νέας γενιάς με ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα στόχευσης, σύμφωνα με αναφορά του JSSAP (Joint Service Small Arms Program). Με το νέο σύστημα ο πύργος μάχης θα μπορεί να εντοπίσει στόχο σε πραγματικό χρόνο, να τον ανιχνεύσει και να τον αναγνωρίσει. Έτσι θα αυξάνει την ακρίβεια και την ευστοχία.

Το σύστημα ερευνά το πεδίο, με ενεργητικό τρόπο, για γνωστά προφίλ στόχων, τους οποίους παρουσιάζει στον πυροβολητή. Η χρήση του νέου συστήματος αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ευστοχία της πρώτης βολής. Οι διαδικασίες ανίχνευσης και αναγνώρισης πραγματοποιούνται με αυτόματους αλγόριθμους. Έτσι ο στόχος θα προβάλλεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.