Το νέο νομοσχέδιο για την αλλαγή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ένας αλλοδαπός μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας. Το νομοσχέδιο προβλέπει γραπτές εξετάσεις, δύο φορές το χρόνο, με αντίτιμο € 250. Απαραίτητα για τη συμμετοχή του ενδιαφέροντος στις εξετάσεις είναι να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να διαθέτει ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Από τις εξετάσεις απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ή έχουν τίτλο σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από ελληνικό πανεπιστήμιο.

Να σημειωθεί ότι η επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης για πολιτογράφηση. Τα αντικείμενα των εξετάσεων είναι η ελληνική γλώσσα, σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, η ελληνική ιστορία, γεωγραφία και πολιτισμού, καθώς και η γνώση επί θεμάτων που αφορούν τις αρχές και τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελλάδας. Τα θέματα θα επιλέγονται τυχαία από τράπεζα θεμάτων και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία 8 με άριστα το 10 ή 16 με άριστα το 20 ή γενικά τα 4/5 του μέγιστου οριζόμενου βαθμού. (Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ)