Σύμφωνα με δηλώσεις του Υποστράτηγου David Nahom, Αναπληρωτής Επιτελάρχης Σχεδιασμού και Προγραμμάτων, σε υπό-επιτροπή της Γερουσίας η Αμερικανική Αεροπορία σχεδιάζει να μειώσει το στόλο των μεταφορικών αεροσκαφών C-130 Hercules, από τα περίπου 300 που είναι σήμερα στα 255. Από τα 255 C-130 τα 163 θα είναι της έκδοσης C-130J, ενώ 92 C-130H θα αναβαθμιστούν έτσι ώστε να παραμείνουν σε υπηρεσία. Τα υπόλοιπα 45 C-130H θα αποσυρθούν από την ενεργό υπηρεσία. Ήδη ο αμυντικός προϋπολογισμός του 2022 προβλέπει την απόσυρση 13 C-130H, δύο EC-130H και πέντε MC-130H.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις καθώς ο στόλος των C-130 εκτελεί τις περισσότερες αποστολές ανεφοδιασμού ανά τον κόσμο, ενώ έχει αναπτυχθεί σε σειρά άλλων, εξειδικευμένων εκδόσεων, το μέλλον των οποίων δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πιθανή απώλεια 45 αεροσκαφών  μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή ροή εφοδίων στις αμερικανικές δυνάμεις ανά τον κόσμο. Πάντως, η Αμερικανική Αεροπορία ήδη βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ενός νέου αεροσκάφους τακτικών μεταφορών, με παρόμοια μεταφορική ικανότητα με το C-130 (20 τόνοι περίπου), αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα και ικανότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.