Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανικός Στρατός, το πρόγραμμα CPI2 (Command Post Integrated Infrastructure) προχωράει κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Το πρόγραμμα αφορά στην αντικατάσταση όλων των σταθμών διοίκησης πεδίου μάχης, που φιλοξενούνται σε κοινές σκηνές, από συστήματα επί οχημάτων με αυτόνομο σύστημα παροχής ενέργειας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος CPI2 ο Αμερικανικός Στρατός εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο βαθμός επιβίωσης των κρίσιμων για τις επιχειρήσεις σταθμών διοίκησης, λόγω της αυξημένης κινητικότητας τους, καθώς και ο χρόνος τάξης και κίνησης τους από ένα σε άλλο σημείο.

Η αυτοκίνηση των σταθμών διοίκησης σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορούν να εκτελούν διοίκηση και έλεγχο ενώ κινούνται, άρα θα είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός και η προσβολή τους. Το πρόγραμμα έχει δύο φάσεις (Increment 0 και 1) και πλέον έχει περάσει στη φάση Increment 1, δηλαδή στη φάση αιτήματος για πληροφορίες και υλοποίησης. Στη φάση Increment 0 έγιναν δοκιμές επί πρωτοτύπου, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες του Στρατού. Το σχετικό αίτημα για πληροφορίες (RFI) έχει εκδοθεί ενώ η υπογραφή του κύριου συμβολαίου με την ανάδοχο εταιρία αναμένεται το 2024.