Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου, την Δευτέρα (13 Νοεμβρίου), θα διεξαγάγει συνομιλίες με την αντίστοιχη τουρκική, με θέμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Πρέσβης κ. Θεοχάρης Λαλάκος. Στις αντιπροσωπείες συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.