Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε  ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) Ιωάννης Κεφαλογιάννης υπέγραψε τη χορήγηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΝ), ύψους € 62.000 για το έτος 2021. Η οικονομική ενίσχυση στους ΣΕΑΝ πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων οργάνωσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, καθώς και για τη συμμετοχή της ΑΠΟΕΑ σε Διεθνή Συνέδρια και Συσκέψεις.