Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην παραγγελία εννέα τακτικών οχημάτων Z-Mag (4 x 4) της Elta, τα οποία θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει επιχειρησιακά. Εκτός των εννέα οχημάτων, το σχετικό συμβόλαιο περιλαμβάνει και προαίρεση για την απόκτηση άλλων 21 οχημάτων, επίσης για δοκιμές και αξιολόγηση. Το Z-Mag μπορεί να μεταφέρει έως και 14 επιβάτες ή 2,5 τόνους φορτίου. Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη το όχημα μπορεί να εφοδιαστεί και με επιπλέον θωράκιση για μεγαλύτερη προστασία. Οι αποστολές που μπορεί να αναλάβει είναι γενικής χρήσης και μεταφοράς φορτίων και επιβατών. Σε περίπτωση που επιλεγεί θα είναι το νέο τακτικό όχημα γενικής χρήσης του Ισραηλινού Στρατού.