Η χώρα μας αποτέλεσε πεδίο πολεμικών αντιπαραθέσεων με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Αποτέλεσμα αυτών, μεταξύ άλλων,  ήταν ένα τεράστιο πλήθος πυρομαχικών και πάσης φύσης εκρηκτικών μηχανημάτων – μηχανισμών και πυρομαχικών (ΕΜ/Μ-Π) θαμμένων στην Ελληνική γη, γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου ή Explosives Remnants of War (ERW), τα οποία εγκυμονούσαν μεγάλους κινδύνους για τη ζωή αθώων πολιτών και κυρίως παιδιών. Επιπρόσθετα δημιουργούσαν ισχυρή ανάσχεση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Απέναντι σ’ αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα ήταν επιτακτική η ανάγκη συγκρότησης μιας κατάλληλης Μονάδας Μηχανικού, προκειμένου να αναλάβει το έργο εκκαθάρισης και απόδοσης για χρήση αυτών των περιοχών.

Το ΤΕΝΞ λειτουργεί καταλυτικά στην ασφάλεια στρατηγικών επενδύσεων διασφαλίζοντας μέγιστα οφέλη για τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, την 29 Οκτωβρίου 1953 υπεγράφη το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 2646, με το οποίο συστάθηκε η Υπηρεσία Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΥΠ.Ε.Ν.), η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργούσε από το 1954 με αποστολή και αρμοδιότητες τόσο επιχειρησιακού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα. Την 12 Νοεμβρίου του 1971 υπεγράφη το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 1033, με το οποίο η ΥΠ.Ε.Ν. μετονομάσθηκε σε Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.), με τη σημερινή του μορφή.

Η Έδρα της Μονάδας βρισκόταν αρχικά στο Ρουφ και στη συνέχεια μεταστάθμευσε στις Αχαρνές Αττικής (παρούσα θέση), στους πρόποδες της Πάρνηθας, στο Στρατόπεδο «Αντγου  Βασίλειου Καποτά». Το ΤΕΝΞ στελεχώνεται από Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Οπλίτες και Πολιτικούς υπάλληλους. Υπάγεται επιχειρησιακά στη Δνση Επιχειρήσεων (Α1) και διοικητικά στη Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ. Αποτελείται από Διοίκηση, Επιτελείο, Λόχο Διοικήσεως, 2 Λόχους Ναρκαλιευτών, 1 Λόχο Eιδικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών – Πυρομαχικών (EOD) καθώς και Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών.

Η εκπαίδευση των στελεχών του ΤΕΝΞ είναι ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική.

Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πολιτικό προσωπικό και Οπλίτες Θητείας, οι   οποίοι έχουν λάβει την ειδικότητα του Ναρκαλιευτή, φέρουν διακριτικό σήμα το οποίο απεικονίζει μια νάρκη, δυο σταυρωτά ξίφη που φέρουν στην άκρη της κόγχης τους ένα αστέρι στολισμένο με δάφνες και καθιερώθηκε το Φεβρουάριο του 2001 με απόφαση του ΑΣΣ.

Το ΤΕΝΞ αποτελεί επίλεκτη Μονάδα με νευραλγικό ρόλο και σημασία για τις αποστολές και το επιχειρησιακό έργο του Μηχανικού αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Επιχειρώντας σε όλη την Επικράτεια με τις Ομάδες Ναρκαλιείας(ΟΝ) προσφέρει πλούσιο επιχειρησιακό έργο καθώς παρέχοντας παράλληλα μεγάλη κοινωνική προσφορά τόσο ως προς τη δημόσια ασφάλεια της κοινωνίας όσο και προς τη συμβολή στη διασφάλιση στρατηγικών επενδύσεων για τη χώρα.

Η αποστολή της Μονάδας, η οποία είναι ίδια τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο, έχει συνοπτικά όπως παρακάτω:    

  Αναγνώριση, επισήμανση και εκκαθάριση υπόπτων χώρων και ναρκοπεδίων.

  Περισυλλογή του εύχρηστου και η καταστροφή του άχρηστου υλικού, που προέρχεται από έρευνα – εκκαθάριση υπόπτων χώρων.

  Έλεγχος αξιοπιστίας, στρώση και άρση ναρκοπεδίων.

Επιχειρώντας σε όλη την Επικράτεια με τις Ομάδες Ναρκαλιείας(ΟΝ) προσφέρει πλούσιο επιχειρησιακό έργο καθώς παρέχοντας παράλληλα μεγάλη κοινωνική προσφορά τόσο ως προς τη δημόσια ασφάλεια της κοινωνίας

Έχοντας τις παραπάνω σκέψεις κατά νου αποφασίσαμε με τη συμβολή και τη βοήθεια του Γραφείου Τύπου του ΓΕΣ να επισκεφθούμε το ΤΕΝΞ στην έδρα του. Μας υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Καφετζέλλης με τον οποίο είχαμε την πρώτη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές του ΤΕΝΞ.

Όπως προαναφέρθηκε το ΤΕΝΞ αποτελεί πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ε.Σ και όχι μόνο. Συνδράμει στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα στις Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Διεθνούς Τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα στελέχη του έχουν συνεκπαιδευθεί στο παρελθόν και συνεργάζονται με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πρώτο θέμα στη κουβέντα που είχαμε με τον Διοικητή είναι το κοινωνικό έργο.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το κοινωνικό έργο αναφέρεται στην έρευνα – εκκαθάριση περιοχών από εκρηκτικά μηχανήματα – μηχανισμούς – πυρομαχικά, ως κατάλοιπα πολέμων, οι οποίες αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες ελεύθερες προς χρήση. Στις εν λόγω περιοχές επιχειρούν Ομάδας Ναρκαλιείας αποδίδοντας καθημερινά χώρους ελευθέρους προς χρήση, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατοίκων και την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, προσωπικό της Μονάδας τελεί σε ετοιμότητα 1 ώρας,  24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για την αντιμετώπιση περιστατικών Εξουδετέρωσης ΕΜ/Μ-Π (EOD) σε όλη την Επικράτεια, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό την απομάκρυνση κινδύνων από ERW’s, πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών. Ενδεικτικά, το 2017 εξουδετερώθηκαν 74 χειροβομβίδες, 220 βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων, 7 ρουκέτες, 48 νάρκες και 7 βόμβες αεροπορίας».

Την τελευταία 10ετία στελέχη της Μονάδας έχουν εκπαιδευθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο Βασικό σχολείο EOD και απέκτησαν την ειδικότητα – εξειδίκευση του τεχνικού EOD.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση Περί Απαγόρευσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων και το Πρωτόκολλο V, από τα οποία απορρέουν υποχρεώσεις για εκκαθάριση περιοχών, όπου έχουν λάβει χώρα πολεμικές συγκρούσεις. Πρόσφατα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στο κτήριο των Ηνωμένων Εθνών, το ΓΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Αξιωματικό Επιχειρήσεων της Μονάδας, ο οποίος παρουσίασε τον απολογισμό αναφορικά με την εκκαθάριση περιοχών από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου στον Ελλαδικό χώρο.

Η Μονάδα διεξάγει επιχειρησιακή εκπαίδευση σε αντικείμενα συναφή με την αποστολή της ενώ συμμετέχει σε Εθνικές και Νατοϊκές ασκήσεις. Πρόσφατα έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση Ιρακινών αξιωματικών, σε θέματα αποναρκοθέτησης. Η εκπαίδευση του ναρκαλιευτή έχει ως αντικειμενικό σκοπό την κατανόηση των αντικειμένων του ναρκοπολέμου, των καταστροφών, του τρόπου χειρισμού  εκρηκτικών υλών, της εξουδετέρωσης – καταστροφής των πυρομαχικών, με ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες ασφαλείας. Οι συνθήκες εκπαίδευσης προσομοιάζουν αυτές της πραγματικότητας, ώστε να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος στις συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου.

Το ΤΕΝΞ συνεργάζεται στενά και επιχειρεί για λογαριασμό Ειδικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως η Αντιτρομοκρατική.

Την τελευταία 10ετία στελέχη της Μονάδας έχουν εκπαιδευθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο Βασικό σχολείο EOD και απέκτησαν την ειδικότητα – εξειδίκευση του τεχνικού EOD. Με την εν λόγω ειδικότητα το στέλεχος είναι ικανό να εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες, προκείμενου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο σε προσωπικό, μέσα και εγκαταστάσεις, που προκαλείται από εκρηκτικά μηχανήματα – μηχανισμούς –πυρομαχικά.

Ιδιαίτερα βαρύτητα δίνει ο Διοικητής στη διακλαδικότητα της Μονάδας καθώς επιδιώκει τη συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορες ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις με άλλους Κλάδους και σε όλα τα κλιμάκια (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του ΠΝ, Ειδικός Διακλαδικός Λόχος ΠΒΧ κ.λπ.).

Επόμενο στάδιο της συζήτησης μας ήταν η συμβολή του ΤΕΝΞ στην εξασφάλιση και διασφάλιση στρατηγικών επενδύσεων για την Χώρα καθόσον με βάση το ΝΔ 1033/71, έχει το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων με Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, εταιρίες ή ιδιώτες για την εκτέλεση συναφών εργασιών, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΣ, με σκοπό την απόδοση περιοχών σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία. Ο Διοικητής επισήμανε ότι: «Τεράστια είναι η συμβολή του ΤΕΝΞ στην ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία έτη, καθόσον έχει συνδράμει στα έργα εταιριών μεγάλου βεληνεκούς (J&P ΑΒΑΞ, ΒΟΝΑΤΤΙ, FRAPORT, TRANS ADRIATIC PIPELINE, REPSOL, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), καθιστώντας ασφαλείς τις περιοχές, όπου υλοποιούνται οι πάσης φύσης εργασίες, από πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών – πυρομαχικών. Συνολικά, το 2017, ερευνήθηκαν και αποδόθηκαν 2.153.627 τ.μ, προκειμένου οι εργαζόμενοι να εκτελούν τις εργασίες τους με απόλυτη ασφάλεια».

Ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής έχει επιδείξει πολλάκις προσωπικό ενδιαφέρον για το ΤΕΝΞ, που αποτελεί πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τον Ε.Σ.

Σε περίοπτη θέση, στο χώρο αναφοράς της Μονάδας, βρίσκεται το μνημείο πεσόντων ναρκαλιευτών. Το μικρό καντήλι που μένει άσβηστο χρόνια τώρα, θυμίζει στο προσωπικό του ΤΕΝΞ ότι, η ενασχόληση καθημερινά με τον κίνδυνο για το κοινωνικό πραγματοποιήθηκε με τη θυσία 32 νεκρών ναρκαλιευτών (19 στρατιωτικοί και 13 υπάλληλοι) και 12 σοβαρά τραυματιών (16 στρατιωτικοί).

Αντί Επιλόγου

Κλείνοντας, αξίζει να τονισθεί πως το ΤΕΝΞ είναι ένας πραγματικά ζωντανός οργανισμός. Εξελίσσεται, ανανεώνεται, εμπλουτίζεται και προοδεύει,  πάντα με την αμέριστη βοήθεια και προσωπικό ενδιαφέρον από τον Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος παρακολουθεί στενά το επιχειρησιακό και κοινωνικό του έργο. Συμπαραστάτες στο έργο του ΤΕΝΞ είναι ο Διευθυντής Α΄ Κλάδου του ΓΕΣ, Υπτγος Δημήτριος Γλυμής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μηχανικού ΓΕΣ Υποστράτηγος Νικόλαος Λάλος και ο πρώην Διευθυντής Επιχειρήσεων του ΓΕΣ και νυν Διευθυντής Α΄ Κλάδου της ΑΣΔΥΣ Θεμιστοκλής Γρυμπίρης.

Ο Ε.Σ και το Μηχανικό κατ’ επέκταση διαθέτουν μια Μονάδα με υψηλό επαγγελματισμό, άριστο επίπεδο εκπαίδευσης εφάμιλλο ξένων μονάδων, άρτια υλικοτεχνική υποδομή που διαρκώς ανανεώνεται και διευρύνεται, πλούσια κοινωνική προσφορά με προέκταση τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και τέλος προσωπικό που αγαπά το λειτούργημα που επιτελεί και καθημερινά εργάζεται με μεράκι και φιλότιμο.

Ευχαριστίες

Εκ μέρους του defencereview.gr ο γράφων, Ιωάννης Νικήτας, θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ Υποστράτηγο Νικόλαος Λάλο, τον απερχόμενο Εκπρόσωπο Τύπου Ταξίαρχο Νικόλαο Φανιό, προς τον τωρινό Εκπρόσωπο Τύπου Συνταγματάρχη Ψαρομιχελάκη Μιχάλη, τον Διοικητή της Μονάδας Αντισυνταγματάρχη Καφετζέλλη Παναγιώτη και τέλος προς όλο το προσωπικό, που εργάστηκαν για τη δημιουργία του παρόντος αφιερώματος που σκοπό έχει να προβάλει και αναδείξει τον ρόλο του ΤΕΝΞ και ιδιαιτέρως του προσωπικού του.