Τα ισπανικά ναυπηγεία Navantia ανακοίνωσαν ότι το πρώτο ισπανικό υποβρύχιο S-80, το S-81 «Isaac Peral», ξεκίνησε αρχικές θαλάσσιες δοκιμές και ότι θα παραδοθεί στο Ισπανικό…

Τα ισπανικά ναυπηγεία Navantia ανακοίνωσε ότι στις 12 Νοεμβρίου το υποβρύχιο S-81 «Isaac Peral», τύπου S-80, του Ισπανικού Ναυτικού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές των…

Τα ισπανικά ναυπηγεία Navantia ανακοίνωσαν ότι εκτέλεσαν επιτυχημένες δοκιμές του συστήματος διαχείρισης μάχης των νέων υποβρυχίων S-80. Η δοκιμή έγινε στο πρώτο υποβρύχιο S-81 «Issac Peral»,…