Το Ισπανικό Ναυτικό θα πρέπει να αυξήσει το βάθος και να επεκτείνει την κύρια Ναυτική του Βάση στην Καρθαγένη (Νοτιοανατολική Ισπανία) προκειμένου να μπορέσει να ελλιμενίσει τα υπό ναυπήγηση υποβρύχια S-80 (κλάσης «Isaac Peral»). Δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ισπανικό Ναυτικά με τα συγκεκριμένα υποβρύχια, από την έναρξη της ναυπήγησης τους το 2007.

Συνολικά, το κόστος έχει εκτιναχθεί στα € 4 δισεκατομμύρια για τέσσερα υποβρύχια, από τα € 2 δισεκατομμύρια που είχε προϋπολογιστεί, ενώ το 2013 αποκαλύφθηκε ότι θα έχουν πρόβλημα βάρους και όχι χρειάζεται επανασχεδίαση, αφενός για να μειωθεί το βάρος, αφετέρου να επιμεριστεί σε 10 επιπλέον μέτρα μήκους.

Με την προσθήκη των 10 μέτρων μήκους τα υποβρύχια είναι πλέον πολύ μακριά για να ελλιμενιστούν στη Ναυτική Βάση της Καρθαγένης. Σύμφωνα με στελέχη του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού το συνολικό κόστος της επένδυσης στη βάση είναι της τάξεως των € 16 εκατομμυρίων.