Η παροχή πυρών υποστήριξης σ’ ένα Τάγμα Πεζικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη μάχη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα Τάγματα Πεζικού ενσωματώνουν Λόχους, με…