Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή προσβολής κινούμενου ναυτικού στόχου με πύραυλο PrSM (Presision Strike Missile). Η δοκιμή έγινε στη θάλασσα του Ειρηνικού…

Ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσα αίτημα για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης Inc 2 (Increment 2) του τακτικού πυραύλου PrSM (Precision Strike Missile).…