Ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσα αίτημα για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης Inc 2 (Increment 2) του τακτικού πυραύλου PrSM (Precision Strike Missile). Το αίτημα φορά στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την αρχική επιχειρησιακή ικανότητα του πυραύλου. Η απαίτηση του Αμερικανικού Στρατού αναφέρει ικανότητα προσβολής στατικών ή κινούμενων στόχων σε απόσταση 400 χιλιομέτρων. Επίσης ο Αμερικανικός Στρατός θέλει την παραγωγή 120 PrSM Inc 2 την περίοδο 2026-2027 και Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα το 2028. Στο μεταξύ, για το 2025 ο Αμερικανικός Στρατός θέλει 230 πυραύλους PrSM Inc 1 με προϋπολογισμένο κόστος $ 435 εκατομμύρια. Οι πύραυλοι PrSM έχουν σχεδιαστεί ως αντικαταστάτες των ATACMS (Army Tactical Missile System), αλλά με μικρότερες διαστάσεις ώστε να χωρούν δύο PrSM στη θέση του ενός ATACMS.

Επιπλέον, οι PrSM Inc.2 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα προσβολής και ναυτικών στόχων και να ενσωματώνουν ερευνητή πολλαπλής λειτουργίας, με παθητικό ερευνητή ραδιοσυχνοτήτων και υπέρυθρο ερευνητή (ο PrSM Inc.1 ενσωματώνει σύστημα καθοδήγησης GPS). Στην έκδοση Inc.2 ο πύραυλος θα εκτοξεύεται και μόλις φτάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος, θα ερευνά την περιοχή για εχθρικά ραδιοσήματα, τα οποία εκπέμπουν εχθρικά ραντάρ ή συστήματα επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπίσει το στόχο του. Στη συνέχεια, έχοντας εντοπίσει το στόχο, θα ενεργοποιεί και θα χρησιμοποιεί τον υπέρυθρο ερευνητή για την προσβολή του επιλεγμένου στόχου. Οι διάθεση δύο ερευνητών καθιστά τους πυραύλους της συγκεκριμένης έκδοσης ανθεκτικότερους στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.