Η υπηρεσία OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’ Armement/Organization for Joint Armament Co-operation) ανακοίνωσε ότι στις 14 Δεκεμβρίου υπέγραψε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,…